AJANKOHTAISTA |

Lausunto kiviaineshuollon kehittämistä koskevasta ympäristöministeriön raportista

Kiviaineshuollon kehittämishanke on osa hallitusohjelman kiertotalouteen liittyvää kärkihanketta, jolla ympäristöministeriö haluaa edistää resurssitehokkaan kiviaineshuollon toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottamista. Rakennusten purkumateriaaleista tarkastelussa ovat mukana betoni ja tiili, joilla on mahdollista korvata rakentamisen kiviaineksia.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä YTP:ssä toimiva FDA Suomen Purkuliikkeiden liitto ry edustavat vastuullisia purkualan yrityksiä sekä purkujätteen käsittelijöitä. Pidämme kiviaineshuollon toimintamallia kannatettavana, mutta haluamme tuoda esille jatkotoimenpiteitä ajatellen joitakin näkemyksiä.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top