AJANKOHTAISTA |

Lausunto kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perusperiaatteista

Kierrätyslannoitteiden kysynnän edistäminen ja niiden käytön hyväksyttävyys eri tyyppisissä kohteissa on keskeistä bio- ja kiertotaloudessa. YTP ry pitää vapaaehtoisen kansallisen laatujärjestelmän luomista kierrätyslannoitevalmisteille erittäin kannatettavana. Tavoitteena on, että kierrätyslannoitteiden vapaaehtoinen laatujärjestelmä lisää tietoisuutta kierrätyspohjaisista lannoitevalmisteista, niiden laadusta ja käyttömahdollisuuksista. Kierrätyslannoitevalmisteiden asema markkinoilla vaatii merkittävää parannusta, ja laadun ja turvallisen käytön lisäksi on keskeistä vahvistaa valmisteiden hintakilpailukykyä.

YTP pitää tärkeänä, että laatujärjestelmä edistää kierrätyslannoitteiden hyväksyttävyyttä ja menekkiä niin raaka-aine- kuin teknologianeutraalisti. Lopputuotteeseen kohdistuvien kriteerien täyttymisen tulee olla lähtökohta laatumerkinnän saamiseksi. Laatujärjestelmän pitää soveltua mahdollisimman laajalle joukolle erilaisia raaka-aineita, eikä ole tarkoituksenmukaista sulkea pois tiettyjä raaka-aineita, mikäli itse lopputuote täyttää laatumerkinnälle asetetun kriteeristön. Selvitys laatujärjestelmän periaatteista ei tällä hetkellä sisällä riittävän laajaa hyväksyttyjen raaka-aineiden listaa ja sulkee siten pois esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivutuotteita.

Lausunnon pyytäjä:

Biolaitosyhdistys ry

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top