AJANKOHTAISTA |

Lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023

Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030.

Tavoitetila vuoteen 2030 on esitetty suunnitelmassa selkeästi. Nähdäksemme tärkeimmät näkökulmat on otettu hyvin huomioon, joskin myös ilmastonmuutoksen torjuntaa olisi voinut tuoda esille.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top