AJANKOHTAISTA |

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään rikolliseen toimintaan ja terrorismin uhkaan varautumiseksi tarpeellisia kehittämistarpeita turvallisuutta koskevassa sääntelyssä. Aiemmin valvonta on keskittynyt onnettomuuksien ehkäisyn, mutta nykytilanteessa on varmasti tarpeen ottaa huomioon myös tahallisesti aiheutettavat onnettomuudet ja jopa terroristiset teot.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa vaarallisten jätteiden kuljetusta, varastointia ja käsittelyä tekeviä yrityksiä. YTP:n turvallisuusjaosto on käynyt työryhmän raportista keskustelua. Haluammekin nostaa esille joitakin näkökulmia työryhmälle asetettuun tehtävärajaukseen sekä esitettyihin lainsäädännön muutostarpeisiin.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top