AJANKOHTAISTA |

Lausunto kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon seuraavat näkemykset vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta.    YTP:n mielestä KELOn väliarvioinnin yhteydessä on otettu riittävällä tasolla huomioon toimintaympäristön muutos jätetoimintojen osalta. Ohjelmaan on tuotu uutena kiertotalousajattelu, mikä on tärkeää.   YTP:n arvioiden mukaan kiertotalouden rooli tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Kierrätyksen osalta kiertotaloudessa on tärkeää huomioida tuote‐, kemikaali‐ ja jätelainsäädäntöjen rajapinnat, jotta voidaan kehittää turvallisia ja tehokkaita materiaalikiertoja. Jatkossa on tärkeää myös löytää uusia keinoja tietojenvaihdon tehostamiseen koko tuotantoketjussa.   Mikäli 2020 jälkeiselle ajalle tehdään uusi kansallinen kemikaaliohjelma, olisi tarkastelua tärkeää laajentaa edelleen. YTP osallistuu mielellään jatkotöihin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top