AJANKOHTAISTA |

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungille

Kierrätysteollisuus ry

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa siitä, minkälainen jätteenkuljetusjärjestelmä alueella pitäisi olla käytössä.

YTP esittää alueelliselle jätelautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään alueella kiinteistön haltijan järjestämänä. Alueella on nykyisin mahdollista tilata ko. palvelut usealta yksityiseltä jätehuoltoalan yritykseltä ja järjestelmä on toiminut asiakkaan kannalta hyvin. Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen todennäköisesti vähentäisi alueella toimivien jätehuoltoyritysten määrää ja hankaloittaisi samalla keräys- ja kuljetuspalveluita tarvitsevien yritysten jätehuoltoa.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kuljetuksen pitää täyttää kolme vaatimusta. Se on järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eikä saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle sekä järjestelmän vaikutukset tulee olla kokonaisuutena myönteiset ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. YTP:n mielestäni kaikki nämä vaatimukset toteutuvat jätehuoltolautakunnan alueella ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras niin asukkaille kuin paikalliselle elinkeinoelämälle.