AJANKOHTAISTA |

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä. Mietintö sisältää esitykset uudistetuksi hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry keskittyy lausunnossaan eräisiin mietinnön hankintalakia koskeviin ehdotuksiin.

YTP edustaa ympäristö- ja jätehuoltoalan yksityistä elinkeinotoimintaa. Toimivilla kilpailullisilla markkinoilla huolehditaan muun muassa yritysten tuottamien jätteiden kierrätyksestä kautta maan. Jätehuollossa onkin välttämätöntä hyödyntää avoimen ja tasapuolisen kilpailun kautta saavutettavissa olevia etuja.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top