AJANKOHTAISTA |

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriver-kostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

HSY:n alueella ollaan siirtymässä sako- ja umpikaivolietteen osalta HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2016 alkaen. Tähän liittyen HSY on valmistellut tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin. Ehdotus sisältää määräykset lietesäiliöiden tyhjentämisestä, toimittamisesta käsittelyyn sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi. YTP edustaa yli kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä, joiden toimintaan kuntien antamat jätehuoltomääräykset vaikuttavat. YTP haluaa kiinnittää kuntayhtymän huomion seuraaviin seikkoihin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top