AJANKOHTAISTA |

Lausunto Materiaalitoria koskevista tietovaatimuksista

Vuoden 2020 alusta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (Materiaalitori) käytetään jätelain velvoittamana kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun (TSV) edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan ja käsittelyyn sekä palvelun seurantaan ja valvontaan. Tietoalustamenettely on tarpeellinen uudistus kunnan lakisääteisen tehtävän avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Jäteasetuksen muutoksella ehdotetaan lisättäväksi tietovaatimukset jätelain 33 §:n 2 momentin tarjouspyyntöä ja 3 momentin TSV-sopimusta koskien. YTP näkee asetusmuutosehdotuksen tarpeelliseksi mutta pyytää ympäristöministeriötä täsmentämään sitä eräiltä osin kunnan lakisääteiseen tehtävään liittyvän avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

YTP katsoo, että asetusmuutoksella tulee varmistaa, että TSV-sopimusta edeltää muun palvelutarjonnan puutteen todentaminen Materiaalitorilla. Riittävät sähköiset linkitykset ja niihin liittyvä läpinäkyvyys takaavat, että lakia noudatetaan automaattisesti. YTP kiinnittää lausunnossaan huomiota myös julkisesta tehtävästä laskutettavan hinnan avoimuuteen ja valvontaviranomaisten työn mahdollistamiseen.

 

 

LAUSUNTO

Scroll to Top