AJANKOHTAISTA |

Lausunto ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi

HSY:n alueella ollaan siirtymässä sako- ja umpikaivolietteen osalta HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2016 alkaen. Tähän liittyen HSY on valmistellut tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin. Ehdotus sisältää määräykset lietesäiliöiden tyhjentämisestä, toimittamisesta käsittelyyn sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi. YTP edustaa yli kuutta-kymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä, joiden toimintaan kuntien antamat jätehuoltomääräykset vaikuttavat. YTP haluaa kiinnittää kuntayhtymän huomion seuraaviin seikkoihin.

Lausunnon pyytäjä:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top