AJANKOHTAISTA |

Korona heikentää toimialan taloudellista tilannetta ja sumentaa näkymiä

Koronakriisi on vähentänyt selvästi Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n yritysten liikevaihtoa kevään jälkeen. Tämä käy ilmi YTP:n toteuttamasta kyselystä.

Jäsenille tehdyn kyselyn mukaan noin 80 prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto laskee vuonna 2020 hieman tai merkittävästi. Yrityksen tulos laskee hieman noin puolella vastaajista ja merkittävästi 15 %:lla. Noin 40 prosentilla tulos ei muutu viime vuodesta.

YTP kysyi edellisen kerran yritysten tilanteesta toukokuun lopussa. Kevääseen verrattuna useampi yritys on irtisanonut henkilöstöään heikentyneen tilanteen seurauksena. Yhteensä kolmasosa yrityksistä on irtisanonut tai lähiaikoina irtisanomassa henkilöstöään, ja samoin kolmasosa vastanneista on lomauttanut henkilöstöään. Lomautusten määrä ei näytä kasvaneen keväästä.

Yritysten mukaan yleinen näkymä on kesästä heikentynyt. Esimerkiksi rakennus- ja purkujätesektorilla keväällä ja kesällä kysyntää pitivät yllä käynnissä olevat rakennushankkeet. Syksyllä uudet hankkeet ovat siirtyneet ja materiaalivirrat pienentyneet. Epäselvyys uusien hankkeiden käynnistymisestä vähentää toiminnan ennustettavuutta tällä hetkellä.

Kierrätysraaka-aineiden kysynnän nopeasti muuttunut tilanne heikentää odotuksia uusioraaka-ainemarkkinoilla. Yleisesti muun teollisuuden heikentyneet näkymät heijastuvat koko toimialaan.

Vaikka joidenkin yritysten tilanne on parantunut keväästä, liikevaihto ei ole kivunnut tasolle, jota ennakoitiin ennen koronaa.  Myös ennakoitujen jätelakimuutosten koetaan heikentävän koronan lisäksi tilannetta pidemmällä aikavälillä.

YTP kysyi jäsentensä valmius- ja varautumissuunnitelmista huoltovarmuusnäkökulmasta. Toimiala on hyvin varautunut tilanteen jatkumiseen ja varmistaa osaltaan jätehuollon toimivuuden. Kevään poikkeustilanteessa jätehuollon huoltovarmuus ei vaarantunut.

Scroll to Top