AJANKOHTAISTA |

Kommentti luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

Ympäristöministeriö on antanut mahdollisuuden kommentoida jatkovalmistelussa viimeisteltyä luonnosta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esitystä on muutettu olennaisesti aiemmasta versiosta, joten kommentit tuleekin nähdäksemme ottaa vielä ennen eduskuntakäsittelyä tarkasti käsittelyyn. Uudessa esityksessä yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä sidosyksikköjä koskevat säännösehdotukset on erotettu ns. jätehuollon markkinapaikan valmistelusta. Markkinapaikasta sekä markkinapaikassa tapahtuvasta kunnan toissijaiseen jätehuoltovastuuseen liittyvästä markkinapuutteen osoittamisesta on tarkoitus säätää erikseen, mikä onkin perusteltua. Tässä yhteydessä on kuitenkin jätetty myös kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteet esityksen ulkopuolelle. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP pitää voimassa edellisessä lausunnossa tuodut kannat ja lisäksi pyydämme kiinnittämään uudessa ehdotuksessa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top