AJANKOHTAISTA |

Kiinnostaako kiertotalous? Liity julkilausuman allekirjoittajaksi.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n koolle kutsuma koalitio julkisti kesällä kiertotalouden julkilausuman, jossa vaaditaan, että kiertotalous nostetaan seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi. Käytännön askeleiksi allekirjoittajat ovat määritelleet kuusi teesiä:
Lainsäädännön ja toimeenpanon on toteutettava jätehuollon etusijajärjestystä ottaen huomioon ympäristö- ja kustannustehokkuuden.
Uusiutumattomia raaka-aineita on korvattava uusiutuvilla ja kierrätettävillä raaka-aineilla sekä jätteillä ja sivuvirroilla.
Rakentamisessa on oltava mahdollisuus hyödyntää alueella syntyviä sivukiviä, maamassoja ja sivuvirtoja.
Julkisilla hankinnoilla on luotava kiertotalouden edelläkävijämarkkinoita ja suosittava uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa.
Kierrätysmarkkinoita on edistettävä purkamalla lainsäädännön esteitä ja rajoitteita.
Jätelainsäädännön toimeenpano ja valvonta on yhdenmukaistettava koko maassa.
Allekirjoittajien yhteinen tavoite on, että jätteen syntyessä ihmisillä, julkisyhteisöillä ja yrityksillä on käytössä jätteen hyödyntämiseen parhaat ratkaisut, joita markkinat pystyvät tarjoamaan.

Tervetuloa mukaan edistämään kiertotaloutta! Organisaatiosi voi liittyä julkilausuman allekirjoittajaksi ottamalla yhteyttä YTP ry:hyn.

Julkilausuman ja siihen liittyvän reseptikirjan voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Seuraa keskustelua:www.facebook.com/kierratysyhteiskunta

#kierratysyhteiskuntahttps: //twitter.com/kierratysyk

Scroll to Top