AJANKOHTAISTA |

Kiinan kiertotaloutta hoidetaan kotimaisella huipputeknologialla

Kotimaisen kiertotalousteknologian vienti saa merkittävän lisävauhdin, kun YTP:n jäsenen Ecosir Groupin kehittämä suurten jätevolyymien siirtoon ja lajitteluun perustuva jätteen alipaineputkisiirtojärjestelmä on valittu Shenzhenin Intelligent City- hankkeeseen kansainvälisessä kilpailutuksessa.

”Tämä on jatkumoa aikaisemmille toimituksillemme Kiinaan, kuten on maan toiseksi suurin rakennuskompleksi Langfang’ssa ja Yinchuan Cityn asuinalue”, sanoo Ecosir Group Oy:n toimitusjohtaja Mauri Leponen.

”Olemme kehittäneet erityisesti nopeaan ja energiatehokkaaseen siirtoon perustuvan järjestelmän. Se on yhdistetty Non Touch- applikaatioon, joka perustuu käyttäjän kasvotunnistukseen ja eri jätejakeita tunnistavaan sekä käyttäjää opastavaan mobiilisovellukseen. Tämä tulee olemaan uusi ja ainutlaatuinen käyttäjäkokemus maailmassa.
Kotimaassa toimimme myös Health Care-alueella sairaaloissa, joissa isot massat pitää siirtää nopeasti ja hygieenisesti pois rakennuksesta. Aasiassa teknologiamme ja projektiosaamisemme tiedetään erityisesti kaupunkirakentamisen alueella, jonne kaikki Aasian toimitusprojektimme ovat myös menneet.

Emme toki ole unohtaneet alueella olevaa vaativaa ja kokoluokassaan suurta sairaalarakentamistakaan. Vuoden alkaessa saimme kahdesta Kiinan kaupungista isojen sairaaloiden jäte- ja pyykkisiirtojärjestelmätilaukset. Kaikki toimitukset ovat vuoden 2020 loppuun mennessä”, toteaa Mauri Leponen.

Kiinan voimakas talouskasvu ja nousu maailman talousmahtien joukkoon kasvattaa entisestään jätteen kokonaisvolyymia. Isoimmissa kaupungeissa on otettu merkittäviä askeleita kiertotalouden alueella kesän 2019 jälkeen. Jätteen kierrätystä on tehostettu lakimuutoksin ja asetuksella, joka edellyttää jätteen lajittelua minimissään neljään (4) jätetyyppiin.

Korkea ja tiheä kaupunkirakentaminen tuottaa päivittäin niin suuret tonnimäärät jätettä, ettei sitä voida hoitaa perinteisillä astiakeräysratkaisuilla kustannustehokkaasti ja hajuttomasti. Tavoitteena on myös parantaa ilmanlaatua ja turvallisuutta poistamalla kaduilta ja pihoilta raskas jäteauto-liikenne sekä korvata vapautuvaa tilaa asukkaiden viihtyvyyttä palveleviin viheralueisiin.

Ecosir Group Oy on kotimainen alansa johtava toimija vaativissa rakennuskohteissa ja niiden jätteen ja pyykin alipainesiirtojärjestelmissä.

www.ecosir.com

Scroll to Top