AJANKOHTAISTA |

Kiertotalousmarkkinoiden luominen kaipaa konkretiaa

Kansallinen kiertotalousohjelma asettaa kunnianhimoiset tavoitteet kiertotaloudelle. Ohjelma jättää kuitenkin yritysten kannalta keskeiset ratkaisut tulevien selvitysten tai suositusten varaan. Toimenpiteiden yksityiskohtia pitää täsmentää ja sitoutumista niiden toteuttamiseen vahvistaa, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP toteaa lausunnossaan.

– Ohjelma on päämäärissään kunnianhimoinen. Erityisen kannatettavaa on kiertotalousmarkkinoiden sekä tutkimus- ja kehitysrahoituksen painottaminen. Tavoitteena tulee olla markkinatalouden ohjaaminen kiertotaloutta edistäväksi, sillä vain taloudellisesti kannattavat toimintamallit ovat kestäviä, toteaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

– Ohjelman heikkoudet ovat juuri siinä, että nimenomaan verotuksen ja muiden taloudellisten ohjauskeinojen osalta viitataan jo menossa oleviin selvityksiin, eikä esitetä yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Selvitysten lopputulokset ja niihin sitoutuminen jäävät auki. Samalla jäävät suurelta osin avoimiksi keinot, joilla kunnianhimoisiin tavoitteisiin pitäisi päästä.

– Riskinä on, että rakenteellisten muutosten sijaan saamme vain lisää hallintoa ja julkisen sektorin vetämiä hankkeita. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitäisi terävöittää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kierrätysmateriaalien kysyntää, Lehtipuu vaatii.

YTP esittää lausunnossaan sitoutumista jäteveron laajentamiseen ja kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentamiseen. Osana EU:n tuotepolitiikkaa tulisi edellyttää sitovia kierrätysmateriaalien sekoite- tai käyttöosuusvelvoitteita. Kiertotaloutta edistävien hankintakriteerien käytön tulisi olla julkisia hankintayksikköjä velvoittavaa, sillä julkisten hankintojen avulla kyetään tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti luomaan kysyntää kierrätysmateriaaleille.

YTP:n lausuntoon voi tutustua seuraavan linkin kautta: Lausunto Kiertotalousohjelmasta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, p. 040 862 2014

 

Scroll to Top