Lassila & Tikanoja: Hävikkimestari auttaa minimoimaan ravintolan ruokahävikin

Lassila & Tikanoja Oyj

Hävikkimestari-palvelun avulla johdat ravintolan ruokahävikkiä tietoon perustuen. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla päivittäinen tiedonkeruu sujuu nopeasti. Käyttäjäystävälliset raportit kertovat olennaisen tiedon yhdellä silmäyksellä.

Tiedon kautta tähdätään todelliseen muutokseen ja hävikin määrän huomattavaan pienenemiseen. Ravintolan koko tiimi valmennetaan hyödyntämään tietoa toistuvien rutiinien ja prosessien kehittämiseen, jotta hävikkiä ei pääse syntymään.

Intohimomme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan ruokahävikkiään, onnistumaan sen vähentämisessä ja parantamaan tulosta.
Intohimomme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan ruokahävikkiään, onnistumaan sen vähentämisessä ja parantamaan tulosta.

Lean-johtamisfilosofian mukaisesti työtä kehitetään siellä, missä sitä tehdään. Reaaliaikaisen raportoinnin avulla hävikkitiedot ovat nähtävissä myös johdolle ja ne antavat ajantasaisen ymmärryksen toiminnasta syntyvästä hävikistä sekä sen syistä.

Konkreettisia ratkaisuja ravintola-alan kiertotalouteen

Ruokahävikin ympäristövaikutukset ovat nousseet globaaliksi huolenaiheeksi. Maapallon maapinta-alasta 50 % on ruoantuotannon käytössä. Puhtaasta vedestä puolestaan 70 % kuluu ruoantuotantoon ja 30 % ilmastopäästöistä syntyy juuri ruoantuotannossa. Tällä hetkellä 1/3 tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi, mikä on kestämätöntä maapallon kaikkien mittareiden ollessa punaisella. YK:lla onkin tavoite vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Hävikkimestarin avulla ravintolasi henkilökunta on mukana ratkaisemassa tätä haastetta.

Kiertotalousajattelussa jätteen syntyä pyritään ehkäisemään ennalta. Hävikkimestarin avulla on saavutettu vaikuttavia tuloksia ja asiakkaiden tuotantohävikki on jopa puolittunut käyttöönoton aikana. Vuoden 2018 loppuun menneessä Hävikkimestarin avulla oli säästetty asiakkaiden toiminnassa yhteensä 1,2 miljoonaa lautasellista ruokaa.

Lisätietoja:
havikkimestari@lassila-tikanoja.fi
puh. 010 309 8100
www.havikkimestari.fi

Hävikkimestari
Scroll to Top