Fortum Waste Solutions Oy: Kiertotalouskylä Riihimäellä

Fortum Waste Solutions Oy

Ekojalostamossa sekajätteestä erotellaan biojätettä, metalleja ja muoveja sekä jäteperäistä polttoainetta edelleen hyödynnettäviksi.

Muovijalostamossa muovijäte jalostetaan uusiomuovien raaka-aineiksi.

Biojalostamossa biojätteistä valmistetaan biokaasua sekä raaka-aineita lannoitteisiin.

Lisätietoja: 
petri.onikki@fortum.com
puh. 050 5300 404
https://www.fortum.com/products-and-services/recycling-waste/welcome-waste-solutions

Fortum
Kiertotalous

Kuvat: Fortum Oyj

Scroll to Top