Destaclean Oy: Edistyksellinen kierrätys-komposiittituote piha- ja ympäristörakentamiseen

Destaclean Oy

Destaclean® Puukivi on edistyksellinen kierrätysmateriaali, josta valmistetut tuotteet ovat ekologisia, kevyitä, sitkeitä ja helposti työstettäviä. Tuotemallistoon kuuluu piha- ja ympäristörakentamisen tuotteita, kuten pihakivet ja pihakalusteet.

Puukivi on komposiitti puhtaasta kierrätyspuukuidusta, kiviaineesta, sementistä ja vedestä. Kierrätyspuukuitu saadaan puujätteestä, joka Tuusulan käsittelylaitoksessa jalostetaan kierrätysraaka-aineeksi. Destacleanin prosessin myötä puujätteelle on myönnetty jätelain-säädännön mukainen jätteeksi luokittelun päättyminen (End of Waste).

Mitä lisäarvoa?

Destaclean®-konsepti mahdollistaa rakentamisessa puujätteen kierrätyksen takaisin rakentamisen tarpeisiin. Kierrätyspuukuidulla korvataan osa arvokkaasta luonnon kiviaineesta. Puukiven keveys ja rakennusjätteen hyötykäyttö tuovat ekologista kilpailuetua, joka on samalla yhteiskunnallisesti kestävää.

Destaclean® Puukivessä käytettävä murske sai ensimmäisenä Suomessa EoW-luvan jätepuun kierrätykselle (2015).

Lisätietoja: 
info@destaclean.fi
puh. 040 1959 971
http://www.destaclean.fi/

Desta
Desta

Kuvat: Destaclean Oy

Scroll to Top