Kiertotalous

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n jäsenet ovat keskeisiä toimijoita nykyisissä ja tulevaisuuden kiertotalousratkaisuissa.   

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Tuotteet, komponentit ja materiaalit pyritään kierrättämään käytössä mahdollisimman pitkään. Samalla niiden arvo säilyy. Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisilla ratkaisuilla.

Nykyinen talous- ja tuotantojärjestelmä perustuu neitseellisten luonnonvarojen ja fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen. Kiertotaloudessa lineaarinen "take-make-waste"-tuotantomalli korvataan tehokkaammalla resurssien, ilmaston ja ympäristön kannalta kestävällä mallilla.  

Kiertotalous
Scroll to Top