AJANKOHTAISTA |

Kiertotalous vaatii yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta – muutamia erimerkkejä ympäristöteollisuudesta

Ympäristöyritykset haluavat olla mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaata. Kiertotalous on yksi keskeinen ratkaisu ilmasto-ongelmaan ja luonnonvarojen niukkuuteen. Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja ansaintamalleja, jolloin se voi olla joko uhka tai mahdollisuus yrityksille ja organisaatioille.

Tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotta materiaalit kiertävät ja niiden arvo säilyy korkealla mahdollisimman pitkään, sekä samaan aikaan vältetään hukkaa ja synnytetään mahdollisimman vähän jätettä.

Kiertotalous ei synny itsestään, vaan sen synnyttämiseksi on tehtävä töitä. Kiertotalous vaatii yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta tehdä tarvittavat muutokset.

Yhteistä tahtotilaa ja strategista johtajuutta

Suomessa on tällä hetkellä hyvä yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi. Tästä hyvä esimerkki on Sitran kiertotaloustiekartta, jonka työstämiseen osallistui suuri joukko keskeisiä toimijoita vuonna 2016. Niin ikään jätehuoltoalan toimijat ja asiasta kiinnostuneet ovat työstäneet yhdessä uutta Valtakunnallista jätesuunnitelmaa 2017-2023. Viimekesäinen Sitran järjestämä World Circular Economy Forum keräsi suuren osallistujajoukon ja keräsi kiitosta laajasti.

Kiertotalous muuttaa monia perinteisiä tapoja valmistaa ja kuluttaa hyödykkeitä. Tämä muutos on vasta alkamassa.

– Paras tapa reagoida muutokseen on olla edelläkävijöiden joukossa. Ilman määrätietoista panostusta kiertotalouden edistämiseksi on vaarana, että kiertotalouden mukanaan tuomat mahdollisuudet valuvat ulkomaille ja kansallisella tasolla jäljelle jää vain kallis ja reaktiivinen sopeutuminen muutokseen, sanoo YTP:n vt. toimitusjohtaja Riikka Kinnunen.

YTP:ssä nähdään, että työn kiertotalouden edistämiseksi tulee olla jatkuva prosessi ja muutoksen hallitseminen vaatii strategista johtajuutta. Laaja yhteistyö eri toimijoiden ja yritysten välillä on välttämättömyys.

Kiertotalous on kaikkien yhteinen asia

Kaikkien tahojen osallistuminen kiertotalouden edistämiseen on ensiarvoisen tärkeää. Kun jokainen toimija viestii kiertotaloudesta, viestistä tulee ymmärrettävämpi ja kiertotaloudesta osa normaalia toimintaa.

– Kiertotalousajattelu on YTP:n olemassaolon ydin, johon kaikki tekemisemme perustuu, sanoo Kinnunen.

YTP on koonnut yhteen kiertotalousesimerkkejä jäsenyrityksiltään. Esimerkit löytyvät sekä suomen- että englanninkielisinä nettisivuilta.

– Vaikka nämä esimerkit ovat vain pintaraapaisu jäsenyritystemme toiminnasta, esimerkkien avulla haluamme omalta osaltamme viestiä kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä liiketoimintamuutoksista, kertoo Riikka Kinnunen.

On erittäin tärkeää, että jatkossa kiertotalous on eri toimijoiden yhteinen asia. Kiertotaloudessa ei ole kyse ainoastaan kierrättämisestä vaan laajemmin jakamistaloudesta ja uusista toimintamalleista.

– Itse asiassa kiertotalous on jo tuonut paljon lisämaustetta ja väriä myös perinteiselle jätehuoltosektorille ja sektori onkin kovassa muutoksessa. Jäte ei koskaan ole ollut näin seksikästä kuin nyt osana kiertotaloutta, myhäilee Riikka Kinnunen.

Lisätietoja:
YTP:n uuden toimitusjohtajan nimi julkaistaan syyskuussa. Riikka Kinnunen toimii vt. toimitusjohtajana siihen saakka, kunnes uusi YTP:n toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.

YTP on kerännyt jäsenyrityksiltään esimerkkejä kiertotalouden mukaisista tuotteista ja palveluista. Kiertotalousesimerkit on nyt julkaistu nettisivuillamme sekä suomen- että englanninkielisinä.

Scroll to Top