AJANKOHTAISTA |

Kiertotalous kaipaa arkipäiväistämistä

Kiertotalous-termi tuli suomalaiseen keskusteluun noin vuosi sitten, kun EU alkoi valmistella laajaa uudistusta, joka tähtää luonnonvarojen kestävään käyttämiseen. Avainasia on resurssien entistä tehokkaampi ja fiksumpi käyttö.
Siirtyminen kiertotalouteen on jo käynnissä. Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus- ja kestävyyskriteerien merkitys kasvaa kuluttajien keskuudessa ja yritykset reagoivat tähän muutokseen. Kiertotalouskeskustelu kaipaa arkipäiväistämistä, konkretiaa ja käytännön toimenpiteitä, jotta suomalaiset yritykset pääsevät liikkuvaan junaan mukaan ja hyödyntämään sen tuomat mahdollisuudet.

Kiertotalouteen siirrytään kierrätysyhteiskunnan kautta
EU:n parlamentin ympäristökomitea julkaisi juhannuksen alla lausuntonsa EU:n kiertotalouspakettiin. Sen johtopäätöksiin on helppo yhtyä: tarvitaan yksiselitteiset käsitteet, luotettavaa tilastointia, kunnianhimoiset ja konkreettiset kierrätystavoitteet, kierrätyskelpoisen ja biohajoavan jätteen polttoa tulee rajoittaa ja biojätteen erilliskeräystä tehostaa.

Suomessa hallitusohjelmassa otettiin ensimmäiset askeleet kohti kiertotaloutta, mikä on erittäin positiivinen signaali. Valmisteilla oleva valtakunnallinen jätesuunnitelma tarjoaa hyvän mahdollisuuden uudistaa jätepolitiikkaa ja määrittää  konkreettisia toimenpiteitä, jotta kierrätys saadaan Suomessakin nostettua läntisen Euroopan tasolle.

Vuonna 2008 laadittu edellinen valtakunnallinen jätesuunnitelma ei onnistunut kierrätysastettamme kasvattamaan. Suomessa kierrätykseen päätyy edelleen vain reilu kolmannes yhdyskuntajätteestä, kun tavoitteeksi asetettiin 50 prosenttia.

Suomessa teollisuus on suhtautunut kiertotalouteen varauksellisesti. Huoli kierrätysvaatimusten kiristymisen aiheuttamista kustannuksista on kuitenkin aiheeton. Kierrätystavoitteet koskevat ainoastaan yhdyskunta- ja rakennusjätteitä. Korkeat kierrätysvaatimukset ja vahva tuottajavastuu ovat tehokkaita keinoja varmistamaan sen, että teollisuuden arvokasta uusioraaka-ainetta ei hävitetä hautaamalla tai polttamalla.

Tuotteiden ympäristövaikutuksista 80 prosenttia syntyy suunnittelupöydällä
Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan kestäviksi, uudelleen käytettäväksi ja hyödynnettäväksi, minkä vuoksi huolto- ja korjaustoiminta tulee elvyttää. Kiertotaloudessa tarvitaan muun muassa autonpurkajia, suutareita, kodinkonekorjaajia, joiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa esimerkiksi verotuksellisin toimenpitein.

Kiertotaloudessa tarvitaan myös jätehuolto- ja kierrätysalan yrityksiä, jotka huolehtivat jätemateriaalien keräämisestä, kehittävät laitteita ja teknologioita ja jotka prosessoivat jätteitä uusioraaka-aineiksi. Niiden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa avaamalla markkinoita ja lisäämällä kuluttajien valinnanvapauksia palvelujen suhteen.

Scroll to Top