AJANKOHTAISTA |

Kiertotalous ja haitallisten aineiden hallinta vaativat yhteensovittamista – YTP lausui kansallisesta kemikaaliohjelmasta

Kansallinen kemikaaliohjelma vuoteen 2035 asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP lausui kiertotaloutta koskevasta osiosta. 

Kemikaaliohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että materiaalien kierrätyksen lisääntyessä haitallisten aineiden poistaminen tehostuu eivätkä ne kierrä uusiomateriaaleihin.

YTP toteaa lausunnossaan, että jatkossa on löydettävä tasapaino, jolla toisaalta varmistetaan kierrätyksen jatkuvuus mutta myös ympäristölle ja terveydelle riittävän turvalliset materiaalikierrot.

YTP katsoo, että näkökulma, jossa haitallisten aineiden aiheuttamaa riskiä arvioidaan ja hallitaan, on oleellinen. Se mahdollistaa kierrätyksen jatkuvuuden niin kauan kuin markkinoille edelleen saatetaan tuotteita, joiden sisältämät aineet myöhemmin todetaan kielletyiksi tai rajoitetuiksi.

YTP korostaa, että kiertotalouden näkökulmasta oleellista on varmistaa materiaalikiertojen turvallisuus jo siinä vaiheessa, kun materiaalit saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille.

Tuotesuunnitteluun panostamisen lisäksi jatkossa olisi tärkeää löytää uusia keinoja tehostaa tietojenvaihtoa haitallisista aineista tuotantoketjussa. Tiedon siirtyminen tuottajilta jätteenkäsittelijöille on edellytys sille, että jätteessä olevat rajoitetut ja kielletyt aineet voidaan tunnistaa, paikantaa ja poistaa.

Tiedon tuottamisessa ja välityksessä tuotteiden tuottajilta jätteenkäsittelijöille on kuitenkin vielä ratkaisematta kustannustehokkain ja myös jätteenkäsittelyä parhaiten palvelevin tapa ja muoto. Tiedon kokoamisessa ei tulisi myöskään luoda useita rinnakkaisia tietokantoja. Jatkossa olisi oleellista edetä toiminnanharjoittajia kuullen ja varmistaa, että mahdolliset tietokannat ja muut tavat siirtää tietoa ovat toimivia sekä tuottajien että jätteenkäsittelyn näkökulmasta.

Lue koko lausunto täältä.

Scroll to Top