AJANKOHTAISTA |

Kiertotalouden Toimenpideohjelma vauhdittamaan hallitusohjelman kirjauksia

Ympäristö-, työ- ja elinkeino- ,maa- ja metsätalousministeriöt yhdessä Sitran kanssa ovat valmistelleet kiertotalouden toimenpideohjelman, jonka avulla pyritään saamaan nykyisen hallitusohjelman kierto- ja biotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja koskevat kirjaukset menestyksekkäästi maaliin ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Ohjelma on jatkoa Suomen kiertotalouden tiekartalle vuodelta 2016. Toimenpideohjelmassa on monipuolinen kattaus toimenpiteitä kierrätyksen lisäämiseksi ja laajemmin jakamistalouden edistämiseksi.

YTP on ilahtunut, että toimenpideohjelmassa on useita konkreettisia toimenpiteitä lainsäädännön ja toimintamallien kehittämiseksi, jotta Suomeen voidaan synnyttää edelläkävijämarkkinoita kiertotalouden saralla.

”Varmistamalla toimet jätemarkkinoiden avaamiseksi, kierrätysainesten markkinoiden vauhdittamiseksi ja investointitoimenpiteiden nopeuttamiseksi päättäjät voivat omalta osaltaan tarjota suomalaisille toimijoille paremmat edellytykset olla kiertotalouden mallimaa vuoteen 2025 mennessä”, sanoo YTP:n vt. toimitusjohtaja Riikka Kinnunen.

Tärkein yksittäinen toimenpide on jätelainsäädännön uudistaminen kierrätysmateriaalien tarjonnan lisäämiseksi yrityksille ja toimijoille. Lisäksi kaikki toimet uusioainesmarkkinoiden kehittämiseksi ovat tärkeitä”, jatkaa Kinnunen. Hän myös muistuttaa, että jätelainsäädännön uudistamisen kanssa samaan pakettiin kuuluvat myös avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen kunnan tuottamista jätehuoltopalveluista ja markkinapuutteen arviointi yrityksille kunnan tarjoamista palveluista.

Toimiva lainsäädäntö on lähtökohta ja rahoituksella vauhtia investointeihin

Toimenpideohjelmassa on kattavasti toimenpiteitä eri toimijoille. Kiertotalous tarvitsee tuekseen kaikkien tahojen sitoutumisen uusien tavoitteiden ja toimintatapojen käyttöönottamiseksi.

Rahoitusinstrumenteilla voidaan vauhdittaa ja tukea siirtymistä kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin. Toimepideohjelmaan kuuluukin useita eri rahoitusinstrumentteja, kuten TEM:n kiertotalouden investointi- ja kehittämishankeavustus, Sitran Kiertotalouden innovaatioekosysteemien rahoitusohjelma sekä useita eri hallituksen rahoittamia kokeiluja ja kokeilualustoja.

– Kokeilu- ja tutkimusavustukset ovat tärkeässä roolissa, kun etsitään uusia ratkaisuja materiaalin kierron edistämiseksi. Konkreettiset toimenpiteet kiertotalouden saralla ovatkin tarpeellisia, sillä kiristyvät kierrätystavoitteet edellyttävät paitsi täysin uusia laitosinvestointeja myös uutta jätteiden käsittely‐ ja jalostuskapasiteettia olemassa olevien laitosten yhteyteen. Kun vielä saamme uusien ja olemassa olevien hankkeiden YVA- ja ympäristölupakäytännöt sujuviksi ja ”yhteen luukkuun”, niin Suomi on hyvissä asemissa tavoitteessaan olla kiertotalouden mallimaa”, kiteyttää Kinnunen.

Täysillä mukaan kiertotalouden tiekartan päivitystyöhön

Toimenpideohjelmassa kerrotaan, että vuonna 2018 Sitra päivittää yhteistyössä sidosryhmien kanssa Kiertotalouden tiekartan. Nykyisessä, vuonna 2016 valmistuneessa tiekartassa on 66 projektia, joista ministeriöt ja Sitra rahoittavat ja edistävät useita.

YTP odottaa Kiertotalouden tiekartan päivittämistä. ”Toivomme samanlaista interaktiivista kehitysprosessia, kuin nykyisenkin kiertotalouden tiekartan luonnostelun yhteydessä. Sitra onnistui kokoaamaan eri toimijat yhteen ja synnytti Suomeen todellisen kiertotalousinnostuksen. Suomi on kaiken kaikkiaan ollut yksi kiertotalouden puolesta puhujia vuonna 2017, ja nyt esitetyt toimenpiteet vievät meitä sanoista tekoihin, sanoo vt. toimitusjohtaja Kinnunen.

AINEISTOT

Scroll to Top