AJANKOHTAISTA |

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta lajittelua sekä uusia keräys- ja käsittelymenetelmiä

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta lajittelua sekä uusia keräys- ja käsittelymenetelmiä

Kierrätysaste on nostettavissa yli 50 %:iin. Tutkimuksen mukaan kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta lajittelua sekä uusia keräys- ja käsittelymenetelmiä. Kustannusvaikutukset kansalaisille jäävät nykytilaan verrattuna vähäisiksi.

Gaia selvitti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätyksen tehostamispotentiaalia vuoteen 2030 sekä siihen liittyviä talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutuksia.

YTP rahoitti tutkimusta yhdessä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n, Metsäteollisuus ry:n, Jätelaitosyhdistys ry:n ja ympäristöministeriön kanssa. YTP:n jäsenyritykset antoivat lähtötietoja hankkeen käyttöön.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 %:n vaatii useita uusia toimia niin jätteenkeräyksessä kuin -käsittelyssä eikä yhtä oikotietä kierrätysasteen nostoon ole.

Yhdyskuntajätteitä voidaan kierrättää nykyistä enemmän erilliskeräystä tehostamalla ja syntypaikkalajitellun sekajätteen mekaanisella käsittelyllä. Yksi mahdollinen toimenpide on biojätteen ja kartongin keräysverkoston laajentaminen kerros- ja rivitaloalueille. Keräysverkoston laajentamista merkittävämmäksi toimenpiteeksi osoittautui kuitenkin jätteiden nykyistä parempi lajittelu jo olemassa olevan erilliskeräysverkoston piirissä.

”Nykyisin sekajätteeseen päätyy aivan liian paljon sellaisia jätejakeita, joita voitaisiin kierrättää tehokkaasti. Erityisesti biojätteen paremmalla lajittelulla voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä”, toteaa Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

EU:n kiertotalouspaketin yhteydessä on esitetty jätedirektiivin kierrätystavoitteiden muuttamista entistä kunnianhimoisemmiksi. Yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä uusia toimenpiteitä. Tähän saakka eri vaihtoehdot kierrätysasteen lisäämiseksi ja näihin liittyvät kustannukset sekä vaikutukset yhteiskunnalle, ympäristölle ja eri toimijoille ovat olleet pitkälti tuntemattomia.

Gaia selvitti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätyksen tehostamispotentiaalia vuonna 2030 sekä siihen liittyviä talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutuksia. Kierrätyksen tehostamista vuonna 2030 tarkasteltiin hahmottelemalla asumisen jätteiden keräykselle ja käsittelylle vaihtoehtoisia skenaarioita. Tarkastelluilla tehostamistoimenpiteillä yhdyskuntajätteen kierrätysaste jäi alle 50 %:n tavoitekierrätysasteen. Pakkausjätteen kierrätysaste taas saatiin nousemaan jopa 70 %:iin tehostamalla muovi- ja puupakkausten kierrätystä.

Sekä yhdyskunta- että pakkausjätteiden kustannus- ja työllisyysvaikutuksissa tapahtuu käsittelymenetelmien välillä merkittäviäkin muutoksia vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2012. Erityisesti yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen lopettaminen vuonna 2016 aiheuttaa kustannus- ja työllisyyssiirtymiä sekä lisäksi satojen miljoonien investointitarpeita jätteen käsittelyyn. Yhdyskuntajätteen jätehuollon kokonaiskustannukset ovat vuonna 2030 joitain kymmeniä miljoonia euroja korkeammat kuin vuonna 2012. Toisaalta uusia työpaikkoja syntyy noin parin sadan henkilötyövuoden edestä.

Kierrätyksen ympäristövaikutusten arviointiin käytettiin elinkaariajattelua. ”Muovipakkausten ja biojätteen tehokkaampi kierrätys on perusteltua.  Ravinteiden talteen saanti ja kierrätysmuovin käyttö raakaöljyn korvaajana tuottavat merkittäviä ympäristöhyötyjä”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Raportti:

Yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätyksen tavoitteet ja niiden vaikutusten mallintaminen raportti

AINEISTOT

Scroll to Top