Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset huomioitava – YTP lausui rakennuksen ilmastoselvityksestä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Osana uudistusta ministeriö pyysi lausuntoja ehdotuksestaan asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kierrätysmateriaalin päästövähennysten tunnistamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen.

MRL:n uudistuskokonaisuuteen kuuluvassa asetuksessa rakennuksen ilmastoselvityksestä säädettäisiin tarkemmin uutta rakennusta tai rakentamislupaa edellyttävää laajamittaisesti korjattavaa rakennusta koskevan ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

YTP tukee rakennuksen ilmastopäästöjen vähentämistä ja pitää rakennuksen vähähiilisyyden arvioimista tärkeänä askeleena ilmastokriisin hillinnässä.

Kiertotalouden ratkaisuilla on iso potentiaali rakennuksen ilmastopäästöjen vähentämisessä. YTP ehdottaa, että kierrätetyn rakennusmateriaalin kysyntää vauhditetaan, jotta päästövähennyspotentiaali voidaan hyödyntää. Rakennuksen ilmastoselvityksen laskentatapoja määriteltäessä on huomioitava kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset.

YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että rakennustuotteiden uudelleenkäytön lisäksi myös rakennusmateriaalien kierrätykseen kannustaminen mahdollistaa kustannustehokkaat ja skaalautuvat kierrätysratkaisut. Esimerkiksi betonimurskeen kierrätystä edistämällä voidaan vähentää päästöjä.

Lue YTP:n lausunto kokonaisuudessaan tästä

Kierrätysteollisuus ry