AJANKOHTAISTA |

Kierrätysaste nousuun erilliskeräystä lisäämällä

Tilastokeskuksen 20.12.2016 julkaiseman yhdyskuntajätteet-tilaston mukaan yhdyskuntajätteen kierrätyksessä on tapahtunut positiivista kehitystä usean vuoden suvantovaiheen jälkeen. Kierrätyksen lisäämiseksi erilliskeräystä tulee edelleen lisätä, jotta jätteenpoltosta ohjautuisi enemmän materiaalia kierrätykseen.
Vuonna 2015 kierrätysaste nousi 41 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 33 prosenttia. Kierrätysaste on viimeiset 15 vuotta pysytellyt 30 prosentin tuntumassa, kun samaan aikaan jätteiden energiana hyödyntäminen on lisääntynyt.

Kierrätysasteen nousua näyttää selittävän yhdyskuntajätteiden erilliskeräyksen lisääntyminen. Myös tilastointikäytänteissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat tilastoihin, esimerkiksi vuoden 2015 yhdyskuntajätetilastoon on kaupan kuitupakkausjätteet pystytty sisällyttämään tarkemmin.

Erilliskeräyksen tulee laajentua, jotta kierrätysasteet saavutetaan

Erilliskeräyksellä on pystytty lisäämään yhdyskuntajätteiden kierrätystä Suomessa. Lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä eli sekajätteestä polttoon päätyi sen sijaan edelleen 77 prosenttia ja kaatopaikalle 23 prosenttia vuonna 2015.

”Jotta Suomi saavuttaa kierrätystavoitteensa, tulee polttoon päätyvän sekajätteen määrä saada reippaaseen laskuun erilliskeräystä lisäämällä”, toteaa toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki.
Kierrätyksen lisääminen on mahdollista, sillä askelmerkit ovat jo olemassa. Sipilän hallitusohjelmassa on kattavasti listattu toimia, joiden avulla Suomi voisi ottaa askelia kohti kiertotalousyhteiskuntaa.

Hallituksen linjaukset yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi vähintään 50 prosenttiin, kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellon asettamisesta, kierrätyspohjaisten ratkaisuihin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä kunnille jätelaissa annettujen yksinoikeuksien rajaamisesta asumisessa syntyviin jätteisiin ovat kaikki tervetulleita keinoja kiertotalouden edistämiseksi.

”Olennaista on, että hallitus myös toimeenpanee nämä linjaukset mahdollisimman nopeasti sekä lisää samalla myös kansalaisten valinnanvapautta” jatkaa Rauhamäki.

Linkki Tilastokeskuksen tiedotteeseen

Scroll to Top