Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätys kasvoi Remeon ja Onnisen kampanjassa

Kuvalähde: Remeo Group
Kuvalähde: Remeo Group

YTP:n jäsen, ympäristöhuoltoyritys Remeo Oy, toteutti yhdessä Onnisen jakelukeskuksen ja toimipaikkojen kanssa kierrätyskampanjan vuoden 2019 aikana. Kampanjalla tähdättiin pysyvän kiertotalouteen nojaavan toimintamallin aikaan saamiseen. Kampanjalla onnistuttiin nostamaan kierrätysastetta merkittävästi.

Onnisen ja Remeo Oy:n yhteisessä kierrätyskampanjassa Onnisen toimipaikoille ja jakelukeskukselle asetettiin tavoitteeksi lisätä jätteiden kierrätystä ja vähentää energiahyödyntämistä. Kampanja tähtäsi myös ympäristöhuollon kustannussäästöihin.

Puolen vuoden kampanjan aikana jakelukeskuksen kierrätysaste, joka oli jo aiemmin hyvällä mallilla, nousi 3 prosenttia ja Onninen Express -myymälöiden kierrätysaste 7 prosenttia. Jätteenkäsittelykustannukset laskivat selvästi. Poltettavien jätejakeiden eli energiajakeen ja sekajätteen määrä laski jakelukeskuksessa kahdeksan tonnia ja Onninen Express -myymälöissä 48 tonnia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

”Ilahduimme siitä aktiivisuuden määrästä, jolla Onninen Express -myymälät ja jakelukeskus lähtivät mukaan kampanjaan. Tämä onkin näkynyt merkittävinä kierrätysasteen parannuksina. Poltettavien jätejakeiden määrä väheni huomattavasti, vaikka itse kokonaisjätemäärä säilyi lähes ennallaan. Tämä tarkoittaa, että toimipisteissä lajittelu lisääntyi todella paljon”, toteaa Remeo Oy:n kiertotalousasiantuntija Satu Åhlström.

Lisätietoja kampanjasta: https://remeo.fi/remeo-oyn-ja-onnisen-kampanja-johti-kierratyksen-merkittavaan-kasvamiseen/

Kierrätysteollisuus ry