AJANKOHTAISTA |

Kierrätys jatkaa matalalentoa ilman toimenpiteitä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP totesi syyskokouksessaan Suomen hallituksen olevan oikealla tiellä kierrätyksen edistämisessä. Tuore yhdyskuntajätetilasto osoittaa, että Suomi jää jälkeen kiertotaloustavoitteista.

Suomen kierrätysaste on viimeiset 15 vuotta pysytellyt 30 prosentin tuntumassa. Sama kehitys jatkuu edelleen. Tämän osoittaa Tilastokeskuksen 1.12. julkaisema yhdyskuntajätetilasto.

Kaatopaikoilta on ripeästi siirrytty jätteenpolttoon – jopa siinä tahdissa, että kansalliset tavoitteet jätteen energiahyödyntämisestä on reippaasti ylitetty ja poltto estää kierrätyksen.

”Suomen nykyinen kehitys on vastoin EU:ssa ja kansallisella tasolla asetettuja tavoitteita. Jätteenpolton voittokulku uhkaa kiertotalouden käynnistymistä, kestävää kasvua ja vihreitä työpaikkoja”, linjasi YTP:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n syyskokouksessa kiinnitettiin huomiota haastavaan tilanteeseen. ”Olemme tilanteessa, jossa kierrätysaste on kaksinkertaistettava hyvin lyhyessä ajassa. Sipilän hallitus on oikealla tiellä tunnistaessaan, että kierrätysliiketoimintaa on edistettävä”, Mikkonen totesi.

Sipilän hallitus haluaa useilla toimenpiteillä edistää kierrätystä ja ympäristöliiketoiminnan edellytyksiä Suomessa. Hallituksen linjaukset yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi vähintään 50 prosenttiin, kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellon asettamisesta, kierrätyspohjaisten ratkaisuihin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä kunnille jätelaissa annettujen yksinoikeuksien rajaamisesta asumisessa syntyviin jätteisiin ovat kaikki tervetulleita keinoja kiertotalouden edistämiseksi.

”Kierrätysalan tunnistamaan keinovalikoimaan kuuluvat jätteiden erilliskeräyksen lisääminen, jätehuollon yksinoikeuksien purkaminen ja kuluttajien valinnanvapauksien kasvattaminen.  Kuntien laajoilla yksinoikeuksilla ei ole onnistuttu edistämään kierrätystä eikä vähentämään sekajätteen määrää. Tarvitaan uusia palveluinnovaatioita sekä edistyksellisiä käsittelyratkaisuita, joita esimerkiksi julkisilla hankinnoilla voidaan edistää. Iso merkitys on kuluttajien ja tuottajien asenteilla.”, Jorma Mikkonen jatkaa.

Lisäpaineita kierrätyksen edistämiselle asettaa 2.12. julkistettava EU:n kiertotalouspaketti, jossa yhdyskuntajätteen kierrätystavoite ennakoidaan nostettavan 65 prosenttiin.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907

Scroll to Top