AJANKOHTAISTA |

Kärkihanke jalostaa metsäteollisuuden lietteistä biopolttoaineita

YTP:n jäsenyritys Envor Group on mukana biotalouden pioneerihankkeessa Äänekoskella, kun Metsä Fibren biotuotetehtaan yhteyteen rakennetaan maailman ensimmäinen metsäpohjaista biomassaa hyödyntävä biokaasulaitos.
Biokaasulaitoksen rakentaa Envorin osakkuusyhtiö EcoEnergySF. Toteutettavan investoinnin kokonaisarvo on 15,3 miljoonaa euroa, ja siihen on saatu työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea 4,7 miljoonaa euroa. Hanke nostettiin yhdeksi hallituksen biotalouden kärkihankkeeksi.

Toteutettava biokaasulaitos tulee sijoittumaan biotuotetehtaan välittömään läheisyyteen ja sen raaka-aineena hyödynnetään Metsä Fibren biotuotetehtaalla syntyviä puupohjaisia lietteitä, joista tuotetaan biokaasua n. 20 GWh/a, joka edelleen jalostetaan hyödynnettäväksi biometaaniksi liikennekäytössä. EcoEnergy SF:n tuottaman biokaasun hyödyntämisestä liikennekäytössä on tehty aiesopimus Gasum Oy:n kanssa. Valtatie 4:n läheisyys mahdollistaa biokaasun tankkausaseman toteuttamisen pääväylän viereen, mikä samalla palvelee etelä-pohjoinen-suuntaista liikennettä ja alueen merkittävän suurta työmatkaliikennettä.

Biokaasua tullaan hyödyntämään myös biotuotetehtaan kuljetuksissa sekä alueella käytössä olevien työkoneiden polttoaineena. Biokaasun lisäksi EcoEnergy SF tulee tuottamaan kiinteää biopolttoainetta, jolla voidaan korvata esim. kivihiiltä voimalaitoksissa tai fossiilisia polttoaineita teollisuudessa. Kiinteän biopolttoaineen tuotanto perustuu puubiomassan sisältämän ligniinin korkeaan energiasisältöön, mikä prosessissa saatetaan hyödynnettävään muotoon.

Ratkaisu on maailmanlaajuisesti ensimmäinen tämän tyyppisten biomassojen käsittelyyn toteutettava biokaasulaitos ja referenssikohteena se avaa merkittävät markkinat Envor Protech Oy:n kehittämän biokaasuosaamisen tarjontaan.

Lisätietoja: Lehdistötiedote

Scroll to Top