AJANKOHTAISTA |

Kansallinen muovitiekarttatyö käynnistynyt

YTP on nimetty ympäristöministeriön asettaman yhteistyöryhmän jäseneksi. Työryhmän tehtävänä on määritellä toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu pitää kansallista muovitiekarttaa hyvänä mahdollisuutena löytää uusia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja muovihaasteiden ratkaisemiseksi.

Työryhmän tehtävä on vaativa, mutta Lehtipuu uskoo, että työryhmällä on hyvät edellytykset löytää toimivia keinoja lyhyen ja pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiksi ja niiden  kääntämiseksi mahdollisuuksiksi.

”YTP on erittäin mielellään mukana tässä työssä ja haluaa omalta osaltaan edistää sitä. Kuulemme mielellämme eri toimialojen ja asiantuntijoiden näkemyksiä asiasta ja olemme halukkaita tekemään yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Lehtipuu.

Lisätietoa muovitiekartan yhteistyöryhmästä

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen muovitiekartan valmistelua varten yhteistyöryhmän, jossa YTP on edustettuna. Työryhmän toimikausi on 1.4.–14.9.2018, joten työ etenee rivakasti.

Ympäristöministeriön asettama yhteistyöryhmä miettii ratkaisuja muoveihin liittyviin haasteisiin. Työryhmän tehtävänä on määritellä ja priorisoida lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua. Työryhmä miettii myös toimia, joilla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähennetään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja on kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtaja ylijohtaja Tuula Varis ympäristöministeriöstä. YTP:tä edustaa toimitusjohtaja Otto Lehtipuu. Yhteistyöryhmässä ovat mukana YTP:n ja ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Elintarviketeollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Kaupan liitto ry, Suomen Kiertovoima ry, WWF Suomi ja Martat.

Lisätietoja toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, p. 040 862 2014 tai otto.lehtipuu@ytpliitto.fi.

Scroll to Top