AJANKOHTAISTA |

Jätteenpoltto lisääntynyt edelleen

Tilastokeskuksen tuoreen jätetilaston mukaan entistä enemmän yhdyskuntajätteestä päätyi jätteenpolttoon vuonna 2016. Kierrätysaste oli nyt 42 prosenttia, joka on reilun prosentin enemmän kuin edellisenä vuotena. Uuden jätedirektiivin tavoitteet tulevat olemaan haastavia Suomelle.

Kierrätyksen lisääntyminen on ollut hidasta Suomessa. Kierrätysaste on pysytellyt noin 30 prosentin tuntumassa koko 2000-luvun alun. Pääasiassa laskennallisella tilastomuutoksella vuonna 2015 se nousi yli 40 prosenttiin. Erilliskeräyksen lisääntymisen vaikutukset ovat edelleen vaatimattomia.

Aikaisemmin kaatopaikoille sijoitetut jätteet ohjautuvat nyt polttoon. Vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä poltettiin 55 prosenttia, mikä on reilusti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jätteenpolttoon päätyy erityisesti lajittelematon yhdyskuntajäte eli sekajäte, siitä polttoon päätyi 93 prosenttia vuonna 2016. Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittamisen osuus oli enää kolme prosenttia vuonna 2016.

Erilliskeräystä tulisi lisätä

Kierrätyksen lisäämiseksi tarvitaan sekä erilliskeräystä että uusia investointeja laitos jätteiden käsittelyyn. Tuloksia ei saada muutoin kuin ohjaamalla jätteenpoltosta enemmän materiaalia kierrätykseen. Tätä edellyttävät myös useat eri suositukset ja uudistettu jätedirektiivi.

– Jätteiden syntypaikkalajittelua ja erilliskeräystä pitää kehittää. Olosuhteet vaihtelevat eri alueilla, mutta erilliskeräyksen toimivuutta pitää parantaa koko maassa. Muuten kierrätysastetta ei saada nostettua, sanoo YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Uudet jätedirektiivit haastavat kaikki toimijat

Uudistettu jätedirektiivi linjaa, että jäsenmaiden kierrätysasteen tulee olla 50 prosenttia 2020 mennessä ja 55 prosenttia vuoteen 2025. Tavoitteet ovat haastavia.

– Suomessa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien toimijoiden osallistumista kiertotaloustalkoisiin. Tarvitaan huolellista syntypaikkalajittelua, uusia keräys- ja logistiikkainnovaatioita, uutta kierrätyskapasiteettia ja uusioainesmarkkinoiden kehittämistä, sanoo toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Scroll to Top