AJANKOHTAISTA |

Jätelakiehdotus ei ole viemässä Suomea kiertotalouden kärkimaaksi

Jätelakiehdotukseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista keskusteltiin ympäristöministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Elinkeinoelämää edustavien järjestöjen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittivät huolensa ehdotukseen tehdyistä muutoksista. Markkinoiden toimivuus on jäänyt esityksessä huomioimatta, vaikka juuri sillä luodaan edellytykset kiertotaloutta edistäville investoinneille.

Uudessa esityksessä säädetään yhdyskuntajätehuollon vastuunjaosta sekä jätehuollon toimialaa koskevasta poikkeuksesta hankintalain sidosyksikkösäännöksiin. Lakiehdotus poikkeaakin merkittävästi hankintalain yleisesti kaikkia toimialoja koskevasta sidosyksikkösääntelystä, kun jätealalle ollaan antamassa siirtymäaikaa aina vuoden 2030 alkuun, ennen kuin viiden prosentin raja markkinoille kohdistuvasta myynnistä astuu voimaan – ja silloinkin ilman euromääräistä rajaa. Myöskään yhdyskuntajätehuollon vastuunjako ei toteuta hallitusohjelmakirjausta yksinoikeuksien rajaamisesta ainoastaan asumisessa syntyviin jätteisiin.

Kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV) sekä siihen liittyvää kirjanpitoa koskevat tarkennukset on poistettu lakiehdotuksesta kokonaisuudessaan. Esityksessä näiden poisjättämistä perustellaan parhaillaan valmistelussa olevan markkinapaikan tuomilla ratkaisuilla. YTP kannattaa näihin liittyvän markkinapaikan perustamista, mutta on huolissaan jatkosääntelyn aikataulusta. TSV-palveluihin tulisi liittyä palveluntarjonnan arviointi sekä avoimuus ja läpinäkyvyys tuotettavista palveluista, erityisesti koska TSV-palveluita ei lasketa markkinoille kohdistuvaksi myynniksi.

– Hankintalain noudattaminen jätealalla, kunnan vastuun rajaaminen asumisessa syntyviin jätteisiin sekä TSV-palveluihin liittyvän avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen ovat mahdollisuus, jonka käyttämättä jättäminen on lyhytkatseista, pohtii vt. toimitusjohtaja Riikka Kinnunen YTP:stä.

Jatkovalmistelussa tehdyt muutokset eivät edistä avoimen kilpailun esteiden purkamista jätehuollossa. Erityisesti sidosyksikkörajalle esitettyä siirtymäaikaa tulisi tarkastella jo ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle. Perustelut sille, miksi jätehuollon toimijat tarvitsisivat jopa toistakymmentä vuotta enemmän aikaa sopeutua uusiin ulosmyyntirajoihin kuin muut toimialat, ovat puutteelliset. Jos jätehuollossa ylipäätään tarvitaan poikkeavaa siirtymäaikaa, niin viiden prosentin sidosyksikkörajaa tulisi noudattaa viimeistään vuoden 2022 alusta kuten sote-palveluissakin.

– Nyt annettu esitys ei vie Suomea kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025, kuten hallitus on suunnitellut. Kiertotalous vaatii yksityisen puolen investointeja pikaisesti, ei vasta kymmenen-viidentoista vuoden kuluttua, toteaa Riikka Kinnunen lopuksi.

Lisätietoja: Riikka Kinnunen, riikka.kinnunen(a)ytpliitto.fi, gsm. 043 850 0930.

Scroll to Top