AJANKOHTAISTA |

Jätekuljetukset tarvitsevat myös tukea

kuvan lähde: YIT Oyj

TEM on valmistellut lakia kuljetusalan määräaikaisesta polttoainetuesta. YTP lausui ehdotuksesta ja huomauttaa, ettei jätteiden kuljetuksia ole huomioitu. Alan yritykset pitäisi ottaa yksiselitteisesti tuen piiriin.

Lakiesitys kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta kompensoisi äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Tuen tavoitteena on yritysten taloudellisen aseman parantaminen.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry pitää kannatettavana, että kuljetusalan yrityksiä tuetaan vallitsevassa kustannuspaineessa. YTP huomauttaa, ettei lakiluonnos käsittele jätteiden kuljetusta, joka on merkittävä kuljetustoimiala Suomessa ja merkityksellinen ympäristön- ja terveydensuojelun ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

YTP toteaa, ettei hinnan nousun siirtoa asiakashintoihin ole pystytty toteuttamaan jätehuollossa. Merkittävä osa Suomen jätekuljetuksista on kuntien kilpailuttamaa, eikä sopimushinnan tarkistuksia ole tehty kuin kerran vuodessa. Alalla ei ole ollut käytössä polttoaineklausuuleja.

Jätekuljetusten määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt polttoainehintojen takia, koska jätehuollon kuljetuksissa ei pystytä joustamaan ympäristö- ja terveydensuojelullisista syistä.

Hallituksen esityksen mukaan kuljetusalan polttoainetuki on valmisteltu kustannustuen tyyppiseksi tueksi. Sen pitää siksi kohdistua oikeudenmukaisesti eri kuljetusaloihin. YTP katsoo, että jätekuljetukset tulee yksiselitteisesti sisällyttää tuen piiriin.  YTP ehdottaa TOL-luokkiin perustuvan luettelon poistamista lakiesityksestä.

YTP toteaa myös, ettei esitys ei ota huomioon sitä, että merkittäviä virtoja, muun muassa erilaisia maa-aineksia, kuljetetaan ja käsitellään Suomessa myös ilman liikennelupaa urakan sisäisesti. Tuen  oikeudenmukaisuutta tulee arvioida eri toimialojen välillä ja niiden sisällä yhdenmukaisen kohtelun näkökulmasta.

YTP esittää, että tuen haku avattaisiin esitettyä nopeammin ja tuet tulisivat maksuun jo alkusyksystä. Yritykset tarvitsisivat tukea mahdollisimman nopeasti.

Lue YTP:n lausunto
Lakiluonnos