AJANKOHTAISTA |

Jätehuollon tavoitteena oltava kierrätyksen edistäminen

YTP:n vastine Uudenkaupungin Sanomien artikkeliin
(vastine julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 23.9.2019)

Uusikaupunki päättää pian kaupungin jätehuollon tulevaisuudesta. Asiaa käsitellyt artikkeli 19.9. ansaitsee pari täydentävää huomiota.

Artikkelissa kerrotaan, että Uudessakaupungissa harkitaan liittymistä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:hyn. Tällöin kaupungin sekajäte poltettaisiin Saloon valmistuvassa jätteenpolttolaitoksessa. ”Ekovoimalana” markkinoitavassa polttolaitoksessa siis poltettaisiin esimerkiksi uusiomuovin raaka-aine, joka olisi helposti kerättävissä ja kierrätettävissä. Tässä ajattelussa on perustavanlaatuinen virhe.

Suomessa poltetaan liikaa sekajätettä, ja EU velvoittaakin Suomen kierrättämään enemmän. Kierrätysastetta on nostettava viidessä vuodessa 41 prosentista 55 prosenttiin. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii tehokkaampaa jätteiden lajittelua ja sekajätteen määrän vähentämistä kaikilta kunnilta. Ajan henkeen ei kuulu jätteenpolttoon sitoutuminen vuosikymmeniksi.

Keskeinen osa liittymistä olisi päätäntävallan luovuttaminen pois kaupungilta. Uusikaupunki olisi saamassa vain yhden yhteisen jäsenen ylikunnalliseen lautakuntaan muiden liittyvien kuntien kanssa. Jatkossa jätehuolto maksaisi kaupungille juuri sen, mitä lautakunta päättää. Pitämällä jätehuollon ratkaisut omassa päätäntävallassaan kaupunki voi edistää kierrätystä haluamallaan tavalla ja oman alueensa erityispiirteet huomioon ottaen. Yksi ilmeinen tehokkuus syntyy, kun kotitalouksien ja yritysten jätteet voidaan kuljettaa ja käsitellä yhtä aikaa. Näin ei voida menetellä ylikunnallisessa jätehuollossa. Kuntayhtiö voi kunnan sidosyksikkönä palvella alueen yrityksiä hyvin suppeasti, koska sen toimintaa markkinoilla rajoittavat sekä hankinta‐ että jätelaki.

Liittymistä ja sen esitettyä taloudellisuutta tulee tarkastella valppain silmin, kuten muissa alueen kunnissa jo tehdään. Kuntayhtiö on investoinut mittavasti jätteenpolttoon. Investoinnille tarvitaan nyt maksajia. Kierrätyksen edistäminen tulee kuitenkin asettaa etusijalle.

Lisätiedot: otto.lehtipuu(at)ytpliitto.fi

Scroll to Top