YTP:n säännöt

YTP:n jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja eettisiä sääntöjä.

YTP:n jäsenet toimivat vastuullisesti ja noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa. Lisäksi jäsenemme edistävät kestävän kehityksen mukaista resurssien käyttöä, ottavat henkilöstön hyvinvoinnin huomioon ja toimivat aktiivisesti hyvän ja turvallisen työympäristön puolesta.

YTP säännöt
YTP eettiset säännöt

YTP noudattaa kaikessa toiminnassaan kilpailulainsäädäntöä. Tutustu YTP:n ohjeeseen sallituista ja kielletyistä puheenaiheista sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kilpailuohjeeseen.

YTP:n ohje: Sallitut ja kielletyt puheenaiheet
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kilpailuohje

Scroll to Top