YTP:n säännöt

YTP:n jäsenyritykset sitoutuvat liittoon liittyessään noudattamaan liiton sääntöjä ja eettisiä sääntöjä.

YTP:n jäsenet toimivat vastuullisesti ja noudattavat liiketoiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa. Jäsenemme edistävät kestävän kehityksen mukaista resurssien käyttöä, ottavat henkilöstön hyvinvoinnin huomioon ja toimivat aktiivisesti hyvän ja turvallisen työympäristön puolesta.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi YTP:n hallitus on vahvistanut liiton eettiset säännöt.

Scroll to Top