Palvelumme YTP:n jäsenille

YTP on kanava, joka tuo jäsenyritysten ja toimialan äänen kuuluviin yhteiskunnassa. Liitto palvelee jäseniään niille tärkeissä edunvalvonnallisissa kysymyksissä.

Yrityksen koosta riippumatta hyödyt ja palvelut ovat jokaisen jäsenyrityksen käytettävissä. YTP kehittää jatkuvasti palveluitaan.

YTP tuottaa toimialaan liittyvää tietoa, järjestää tapahtumia ja koulutuksia ja auttaa jäseniään menestymään monin eri tavoin.

Lainsäädäntö ja vaikuttaminen

Lainsäädäntö ja vaikuttaminen

YTP:n keskeisiin tehtäviin kuuluu jäsenten toimintaympäristöön vaikuttavan lainsäädännön seuranta ja siihen vaikuttaminen. YTP jakaa jäsenilleen tietoa alan lainsäädännöstä ja muista teknisistä erityiskysymyksistä. Laadimme lausuntoja ja otamme kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Osallistumme alan työryhmiin ja tutkimuksen ohjaamiseen.

Extranet ja jäsenkirje YTP:n jäsenille

Uutiskirje YTP:n jäsenille

YTP:n jäsenyritysten edustajat saavat joka perjantai uutiskirjeen, johon on koottu kiertotalouden ajankohtaiset uutiset, YTP:n kannanotot sekä alan tapahtumat.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Jätteenkäsittely

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi

Kustannusindekseillä mitataan ammattimaisen liikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi kuvaa pakkaavan jäteauton, vaihtolava-auton sekä loka-auton keskimääräistä kustannuskehitystä. Seurattavia kustannustekijöitä ovat esimerkiksi palkat, polttoaineet, korjaukset ja huollot, renkaat, pääoman poistot, korkokustannukset, vakuutukset, liikennöimismaksut ja hallinto.

Tilastokeskus laatii YTP:n toimeksiannosta jätteenkuljetuksen kustannusindeksin erikseen pakkaavalle jäteautolle, vaihtolava-autolle sekä loka-autolle. Indeksin painorakenne on uudistettu vastaamaan vuoden 2015 tasoa. Indeksit ilmestyvät neljännesvuosittain ja uusimmat indeksit löytyvät YTP:n jäsenille tarkoitetusta extranetistä.

YTP:n jätteenkuljetuksen kustannusindeksi on jäsenyrityksille maksuton palvelu. Muut voivat tilata indeksin Tilastokeskuksen sivulta.

Scroll to Top