Jaostot 2018-2020

YTP:n jaostot käsittelevät ympäristöliiketoiminnan eri teemoja. Jaostot koostuvat jäsenyritysten edustajista, ja niiden kautta yritysten asiantuntemus tukee ja vahvistaa YTP:n edunvalvontaa ja toimintaa.

Jaostot:
Alueellisen vaikuttamisen jaosto ↓
Lainsäädäntöjaosto ↓
Purkupalveluiden ja ympäristörakentamisenjaosto ↓
Turvallisuusjaosto ↓
Viestintäjaosto ↓

Kaikkien YTP:n jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan jaostotoimintaan. Lisätietoa saa liiton toimistosta ao. jaoston YTP:n edustajalta.

Alueellisen vaikuttamisen jaosto

Jaosto luo vaikuttamiskanavan alueellisiin viranomaisiin, päättäjiin ja virkamiehiin. Jaosto seuraa jätelaitosten toimintaa sekä käsittelee jätehuoltoviranomaiselle kuuluvia tehtäviä, kuten jätehuoltomääräyksiä, kuljetusjärjestelmäpäätöksiä ja kuljetusrekisterin ylläpitoa. Jaosto seuraa alan koulutusta sekä Kuntaliiton jätehuoltolinjauksia.

Alueellisen vaikuttamisen jaosto 2018-2020

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät Laura Sahlbom, PS-Processing Oy, puheenjohtaja
Product Line Manager WtoE & Recycling Juha Hämäläinen, Fortum Waste Solutions Oy
Myyntipäällikkö Kaarina Luhtalo, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Business Development Manager Matti Ojanpää, Gasum Oy
Toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Palvelut Oy
Sidosryhmäpäällikkö Pirjo Rytkönen, Lassila & Tikanoja Oyj
HSEQ-johtaja, Markku Salminen, Delete Finland Oy
Jaoston sihteeri, asiantuntija Arto Arvola, YTP

Lainsäädäntöjaosto

Jaosto seuraa ja käsittelee ympäristö-, jäte- ja tuottajavastuulainsäädännön ajankohtaisia aiheita ja koordinoi YTP:n jäsenyritysten kantoja lausuntoja laadittaessa. Tarpeen vaatiessa jaosto käsittelee myös muuta yritystoimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Lainsäädäntöjaosto 2018-2020

Johtava asiantuntija Auli Westerholm, Fortum Waste Solutions Oy, puheenjohtaja
Johtava asiantuntija, Ympäristöpalvelut Hanna Huttunen, Lassila & Tikanoja Oyj
Johtaja, Kiertotalous Tuomo Joutsenoja, Kreate Oy
Asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen, Urbaser Oy
Ympäristöinsinööri Essi Kortelainen, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Ympäristöinsinööri Lotta Kölli, Rudus Oy
Ympäristöasiantuntija Masi Mailammi, Ecobio Oy
Kehityspäällikkö Eeli Mykkänen, Gasum Oy
Kehityspäällikkö Eeva Perälä, Remeo Oy
Laatupäällikkö Ville Rintala, Envor Group Oy
HSEQ-johtaja, Markku Salminen, Delete Finland Oy
Materiaalipäällikkö Anu Söderena, Kuusakoski Oy
Palvelutuotepäällikkö Mirva Väisänen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
EHS Manager Marko Walavaara, Stena Recycling Oy
Jaoston sihteeri, johtava asiantuntija Katja Moliis, YTP

Purkupalveluiden ja ympäristörakentamisen jaosto

Purkupalveluiden ja ympäristörakentamisen jaosto kokoaa yhteen Suomen purkualan toimijoita sekä rakennus- ja purkujätteen kierrättäjiä. Jaosto vastaa Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n (FDA) toiminnasta sekä jäsenyydestä alan eurooppalaiseen kattojärjestöön EDA:an ja sitä kautta purkualan yleisestä kehittämisestä.

Purkupalveluiden ja ympäristörakentamisen jaosto 2018-2020

Liiketoimintajohtaja, Teollisuuspalvelut, Ympäristörakentaminen Ari-Pekka Heikkilä, Lassila & Tikanoja Oyj, puheenjohtaja
Ympäristöpäällikkö Satu Hermunen, Umacon Oy
Toimitusjohtaja Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Johtaja, Kiertotalous Tuomo Joutsenoja, Kreate Oy
Myyntipäällikkö Markus Lecklin, Destaclean Oy
Kierrätyspäällikkö Jouni Lilja, Kuljetusrinki Oy
Ympäristöpäällikkö Minna Ruokolainen, Fortum Waste Solutions Oy
Tuotepäällikkö Jussi Ukkola, Rudus Oy
Koulutuspäällikkö Taru Uotila, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Jaoston sihteeri, asiantuntija Arto Arvola, YTP

Jaostossa on läsnäolo- ja äänioikeus kulloinkin valitussa FDA Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n hallituksen jäsenillä tai henkilökohtaisella varajäsenellä.

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry

Suomen Purkuliikkeiden liitto toimii Purkupalveluiden ja ympäristörakentamisen jaoston yhteydessä. FDA kokoaa yhteen Suomen purkualan toimijat ja kehittää alan toimintaa niin lainsäädäntöön, tutkimuksiin, koulutukseen kuin työtapoihin liittyen.

FDA kuuluu eurooppalaiseen EDA-perheeseen, joka toimii yhteisenä alustana kansallisille purkuliitoille, purkuliikkeille ja purkutöiden tuottajille ympäri Euroopan.

Turvallisuusjaosto

Turvallisuusjaosto antaa mahdollisuuden vaihtaa työturvallisuuteen ja riskien arviointiin liittyviä kokemuksia, ideoita ja eri toimintatapoja yritysten kesken. Jaosto kokoaa työnteon ja työpaikan yleiseen turvallisuuteen liittyvistä teemoista malleja YTP:n jäsenyritysten työturvallisuuden edistämiseksi.

YTP korostaa aktiivista toimintaa hyvän ja turvallisen työympäristön puolesta.

Turvallisuusjaosto haluaa tietoiskuja laatimalla muistuttaa kaikkia jäsenyrityksiä keinoista turvallisuuden parantamiseksi. Jaosto laatii tietoiskuja eri aiheista, ja ne ovat jäsenyritysten hyödynnettävissä extran materiaalipankin kautta.

Turvallisuusjaosto 2018-2020

Henkilöstöpäällikkö Hanna Rissanen, Urbaser Oy, puheenjohtaja
Tuotantopäällikkö Ari Aalto, Encore Ympäristöpalvelut Oy
QEHS Manager Janne Haaksluoto, Kuusakoski Oy
Senior EHSQ Advisor Timo Kantola, Fortum Waste Solutions Oy
Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Joni Lappi, Destaclean Oy
Kehityspäällikkö Eeva Perälä, Remeo Oy
HSEQ-johtaja Markku Salminen, Delete Finland Oy
Yksikön päällikkö Jussi Saukko, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Riskienhallinta- ja kiinteistöjohtaja Tuomo Tikander, Lassila & Tikanoja Oyj
Työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen, Rudus Oy
EHS Manager Marko Walavaara, Stena Recycling Oy
Jaoston sihteeri, asiantuntija Arto Arvola, YTP

YTP:n hallitus ja eettiset säännöt korostavat aktiivista toimintaa hyvän ja turvallisen työympäristön puolesta.

Turvallisuusjaosto haluaa tietoiskuja laatimalla muistuttaa kaikkia jäsenyrityksiä keinoista turvallisuuden parantamiseksi. Jaosto laatii tietoiskuja eri aiheista, ja ne ovat jäsenyritysten hyödynnettävissä extran materiaalipankin kautta.

Viestintäjaosto

Viestintäjaosto tukee YTP:n ja jäsenyritysten viestintää ja pyrkii parantamaan yleistä mielikuvaa ympäristötoimialasta. Se valmistelee viestintäsuunnitelmia ja vaihtaa kokemuksia viestintäkampanjoista ja -työkaluista.

Viestintäjaosto 2018-2020

Hallintojohtaja Katja Hautamäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy, puheenjohtaja
Viestintäpäällikkö Tanja Kakko, Delete Finland Oy
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taina Luoto, Remeo Oy
Viestintävastaava Minna Palotie, Kuusakoski Oy
Ympäristöhuollon asiantuntija Katja Rautalin, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Viestintäpäällikkö Ilona Ruskoaho, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Jaoston sihteeri, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, YTP

Scroll to Top