Jaostot 2020-2022

YTP:n jaostot käsittelevät ympäristöliiketoiminnan eri teemoja. Jaostot koostuvat jäsenyritysten edustajista, ja niiden kautta yritysten asiantuntemus tukee ja vahvistaa YTP:n edunvalvontaa ja toimintaa.

Jaostot:
Lainsäädäntöjaosto
Rakentamisen kiertotalous -jaosto
Toimivat markkinat -jaosto
Turvallisuusjaosto
Viestintäjaosto

Kaikkien YTP:n jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan jaostotoimintaan. Lisätietoa saa liiton toimistosta ao. jaoston YTP:n edustajalta.

Lainsäädäntöjaosto

Jaosto seuraa ja käsittelee ympäristö-, jäte- ja tuottajavastuulainsäädännön ajankohtaisia aiheita ja koordinoi YTP:n jäsenyritysten kantoja lausuntoja laadittaessa. Tarpeen vaatiessa jaosto käsittelee myös muuta yritystoimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Lainsäädäntöjaosto 2020-2022

Ympäristöpäällikkö Hanna Huttunen, Lassila & Tikanoja Oyj, puheenjohtaja
Geologi Mari Borén, Kreate Oy
Ympäristösuunnittelija Meiju Harjula, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
EHQ Manager Saila Jämsén, STR Tecoil Oy
Asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen, Urbaser Oy
Ympäristöasiantuntija Lotta Kölli, Rudus Oy
Ympäristö- ja laatupäällikkö Topias Lahti, Purkupiha Oy
Johtava konsultti, asiantuntija Masi Mailammi, Ecobio Oy
Environmental and Sustainability Manager Eeli Mykkänen, Gasum Oy
HSEQ-päällikkö Eeva Perälä, Remeo Oy
Laatupäällikkö Ville Rintala, Envor Group Oy
Toimitusjohtaja Tanja Rytkönen, Destaclean Oy
Materiaalipäällikkö Anu Söderena, Kuusakoski Oy
Palvelutuotepäällikkö Mirva Väisänen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Manager, Public Affairs Auli Westerholm, Fortum Waste Solutions Oy
Jaoston sihteeri, johtava asiantuntija Katja Moliis, YTP

Rakentamisen kiertotalous -jaosto

Jaosto kokoaa yhteen Suomen purkualan toimijoita sekä rakennus- ja purkujätteen kierrättäjiä. Jaosto vastaa Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n (FDA) toiminnasta sekä jäsenyydestä alan eurooppalaiseen kattojärjestöön EDA:an ja sitä kautta purkualan yleisestä kehittämisestä.

Rakentamisen kiertotalous -jaosto 2020-2022

Markkinointi- ja kehitysjohtaja Kati Tuominen, Purkupiha Oy, puheenjohtaja
Liiketoimintajohtaja, Teollisuuspalvelut, Ympäristörakentaminen Ari-Pekka Heikkilä, Lassila & Tikanoja Oyj
Toimitusjohtaja Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Projekti-insinööri Sami Häkkinen, Kreate Oy
Johtaja, Materiaalit ja laitostoiminnan kehittäminen Mauri Lielahti, Remeo Oy
Kierrätyspäällikkö Jouni Lilja, Kuljetusrinki Oy
Myynti- ja kehityspäällikkö Sami Ora, Umacon Oy
Liiketoimintajohtaja, Kokonaispurkupalvelut, Kimmo Palomäki, Delete Finland Oy
Ympäristöpäällikkö Minna Ruokolainen, Fortum Waste Solutions Oy
Tuotepäällikkö Jussi Ukkola, Rudus Oy
Koulutuspäällikkö Taru Uotila, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Jaoston sihteeri, asiantuntija Arto Arvola, YTP

Jaostossa on läsnäolo- ja äänioikeus kulloinkin valitussa FDA Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n hallituksen jäsenillä tai henkilökohtaisella varajäsenellä.

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry

Suomen Purkuliikkeiden liitto toimii Rakentamisen kiertotalous -jaoston yhteydessä. FDA kokoaa yhteen Suomen purkualan toimijat ja kehittää alan toimintaa niin lainsäädäntöön, tutkimuksiin, koulutukseen kuin työtapoihin liittyen.

FDA kuuluu eurooppalaiseen EDA-perheeseen, joka toimii yhteisenä alustana kansallisille purkuliitoille, purkuliikkeille ja purkutöiden tuottajille ympäri Euroopan.

Toimivat markkinat -jaosto

Jaosto tarkastelee toimialan markkinoiden rakenteita ja toimivuutta. Jaosto kiinnittää keskeisesti huomiota alan kilpailuneutraliteettiin, kilpailun rakenteellisiin esteisiin ja kilpailua vääristävään toimintaan. Jaosto seuraa myös Materiaalitorin TSV-menettelyä ja toimialan julkisia hankintoja. Jaosto pyrkii edistämään julkisten markkinoiden avaamista.

Toimivat markkinat -jaosto 2020-2022

N.N., Remeo Oy, puheenjohtaja
Myyntipäällikkö Tommi Aro, Kuljetusrinki Oy
Toimitusjohtaja Jarno Helistölä, PS-Processing Oy
Product Line Manager WtoE & Recycling Juha Hämäläinen, Fortum Waste Solutions Oy
Myyntijohtaja Markus Lecklin, Destaclean Oy
Myyntipäällikkö Antti Nuottajärvi, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Stakeholder Management Manager Matti Ojanpää, Gasum Oy
Liiketoimintajohtaja, Kierrätyspalvelut Henri Pesonen, Delete Finland Oy
Johtaja, kierrätysliiketoiminta Jani Pieksemä, Rudus Oy
Toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Palvelut Oy
Kierrätysyksikön johtaja Kimmo Rinne, Purkupiha Oy
Sidosryhmäpäällikkö Pirjo Rytkönen, Lassila & Tikanoja Oyj
Suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen, Urbaser Oy
Operatiivinen päällikkö Janne Vuorikkinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Jaoston sihteeri johtava asiantuntija Katja Moliis, YTP

Turvallisuus- ja laatujaosto

Turvallisuus- ja laatujaosto edistää turvallisuuteen, laatuun, teknologiaan ja laitteisiin liittyviä parhaita käytäntöjä. Jaosto kokoaa työnteon ja työpaikan yleiseen turvallisuuteen ja laadunhallintaan liittyvistä teemoista malleja jäsenyritysten toiminnan edistämiseksi.

Turvallisuus- ja laatujaosto 2020-2022

QEHS Manager Janne Haaksluoto, Kuusakoski Oy, puheenjohtaja
Tuotantopäällikkö Ari Aalto, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Ympäristö- ja laatupäällikkö Topias Lahti, Purkupiha Oy
Safety and Quality Manager Janne Pekkala, Gasum Oy
HSEQ-päällikkö Eeva Perälä, Remeo Oy
Kehitysjohtaja Anne Perävainio, Stena Recycling Oy
Henkilöstöpäällikkö Hanna Rissanen, Urbaser Oy
Operatiivinen johtaja Juha Rytkönen, Destaclean Oy
HSEQ-päällikkö Laura Sahlbom, E-Ympäristöpalvelut HämePirkanmaa Oy
Yksikön päällikkö Jussi Saukko, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Riskienhallinta- ja kiinteistöjohtaja Tuomo Tikander, Lassila & Tikanoja Oyj
Työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen, Rudus Oy
EHSQ Country Manager Henri Tuomisto, Fortum Waste Solutions Oy
HSEQ-asiantuntija, Purkupalvelut Mari Vesalainen, Delete Finland Oy
Jaoston sihteeri, asiantuntija Arto Arvola, YTP

YTP:n hallitus ja eettiset säännöt korostavat aktiivista toimintaa hyvän ja turvallisen työympäristön puolesta.

Turvallisuus- ja laatujaosto haluaa tietoiskuja laatimalla muistuttaa kaikkia jäsenyrityksiä keinoista turvallisuuden parantamiseksi. Jaosto laatii tietoiskuja eri aiheista, ja ne ovat jäsenyritysten hyödynnettävissä extran materiaalipankin kautta.

Viestintäjaosto

Viestintäjaosto tukee YTP:n ja jäsenyritysten viestintää ja pyrkii parantamaan ympäristötoimialan yleistä mielikuvaa. Jaosto käsittelee alan yhteisiä viestintäkampanjoita.

Viestintäjaosto 2020-2022

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taina Luoto, Remeo Oy, puheenjohtaja
Hallintojohtaja Katja Hautamäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Viestintä- ja brändijohtaja Inka Leisio, Lassila & Tikanoja Oyj
Communications Manager Laura Oksanen, Kuusakoski Oy
Ympäristöhuollon asiantuntija Katja Rautalin, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Viestintäpäällikkö Ilona Ruskoaho, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Communications Specialist Laura Vainikka, Fortum Waste Solutions Oy
Jaoston sihteeri, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, YTP

Scroll to Top