Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

YTP on Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöalan yritysten toimialajärjestö, joka edistää yritysmyönteistä ja markkinatalouteen perustuvaa toimintaympäristöä sekä vahvistaa alan yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on kiertotalous, jossa suomalaiset yritykset menestyvät ja voivat kasvaa edelläkävijöiksi.

YTP edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä kierrätyksen ja ympäristöhuollon toimialalla, edistää jäsenten välistä yhteistyötä, edustaa jäseniään ja valvoo elinkeinopoliittisia etuja.

Toiminnan painopisteitä ovat ympäristöalan lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn vaikuttaminen, alaa koskevien elinkeinoelämän kantojen muodostaminen, julkiseen keskusteluun osallistuminen sekä alan koulutukseen ja tutkimukseen vaikuttaminen.

YTP on Kemianteollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

 

YTP:n arvot

Yhteistyökykyinen – Rakennamme kiertotaloutta yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Olemme luotettu ja haluttu yhteistyökumppani.
Vastuullinen – Korostamme vastuullisuutta jäsentemme toiminnassa. Edistämme jäsentemme säädösten mukaista toimintaa, turvallisuutta ja harmaan talouden torjuntaa.
Suunnannäyttäjä – Edistämme innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja. Vaikutamme ennakoiden toimintaympäristöön. Tuomme asiantuntemusta laajasti toimialan käyttöön.

Scroll to Top