AJANKOHTAISTA |

HSY:n uudet jätehuoltomääräykset hyvä askel eteenpäin

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uudet jätehuoltomääräykset ovat perjantaina 18.1. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa hyväksyttävinä.

Esityksessä tiukennetaan muovien ja biojätteen erilliskeräysvaatimuksia. Siinä myös selkiytetään HSY:n ja yksityisten yritysten vastuunjakoa rakennus- ja purkujätteiden osalta. Lainsäädännön mukaan vain asukkaiden omatoimisen ja pienimuotoisen rakentamisen tai remontoimisen jäte kuuluu kunnan, pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen tapauksessa HSY:n, vastuulle.

Lisää erilliskeräystä, nopeammalla aikatalulla

Uusissa jätehuoltomääräyksissä kiristetään erilliskeräysvelvoitteita, mikä on kierrätyksen ja kiertotalouden näkökulmasta myönteistä. Muovien ja biojätteen erilliskeräys koskee jatkossa kaikkia kiinteistöjä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

YTP:n näkemyksen mukaan biojätteen erilliskeräys tulisi ulottaa HSY:n toimialueen kaikkiin asuinkiinteistöihin, huoneistojen lukumäärästä riippumatta. Suuri asukastiheys ja kiinteistöjen hyvin lyhyet etäisyydet mahdollistavat tehokkaan logistiikan. Erilliskerätystä biojätteestä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa ja sen sisältämiä ravinteita voidaan kierrättää.

Biojätteen erilliskeräyksen ulottaminen kaikkiin asuinkiinteistöihin toisi keräyksen piiriin noin 200 000 asukasta lisää.

– Biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on edellytys EU:n asettaman kierrätystavoitteen saavuttamiselle, muistuttaa YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Suomella on vielä matkaa 50 %:n tavoitteeseen, joka pitää saavuttaa jo vuonna 2020. YTP:n mukaan HSY on turhan varovainen uudistuksen toteuttamisessa. Uudet erilliskeräysvelvoitteet ovat tulossa voimaan vasta noin kahden vuoden kuluttua.

– Vuoden siirtymäaika olisi aivan riittävä: velvoitteet voisi ottaa käyttöön jo 1.1.2020 alkaen.

Rakennus- ja purkujätteet kuuluvat yksityisen sektorin vastuulle

Kuntayhtymänä HSY ei voi kilpailla yksityisten yritysten kanssa samoilla palveluilla tai tuotteilla. Osa rakennus- ja purku-urakoitsijoiden elinkeinotoiminnasta syntyvästä jätteestä ohjautuu tällä hetkellä HSY:n vastaanottopisteisiin, kuten Sortti-asemille.

Jätelain mukaan ammattimaisen rakentamisen, purkamisen tai remontonnin jäte ei kuulu kunnan eikä kuntayhtymän vastuulle. Pääkaupunkiseudulla monet yksityiset yritykset tarjoavat rakennus- ja purkujätteen vastaanottoa ja käsittelyä, joilta rakennusyritykset saavat tarvitsemansa jätehuoltopalvelut.

– YTP on hyvin tyytyväinen siihen, miten HSY on täsmentänyt rakennus- ja purkujätettä koskevaa pykälää uusissa jätehuoltomääräyksissä lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella. Siinä korostetaan ihan oikein sitä, että vain asukkaiden omatoimisen rakentamisen jätteet voi toimittaa Sortti-asemille, toteaa Lehtipuu.

YTP:n lausunto HSY:n jätehuoltomääräyksistä löytyy täältä.

Scroll to Top