AJANKOHTAISTA |

Hankintalakiesitys oikeansuuntainen jätealan kannalta

Hallituksen kesäkuun lopulla antaman hankintalakiesityksen mukaan kuntaomisteisten yhtiöiden mahdollisuutta toimia avoimilla markkinoilla rajataan, mikäli ne ovat ns. sidosyksikköasemassa. Esitys on oikeansuuntainen, mutta ei riittävä poistamaan kuntayhtiöiden aiheuttamia markkinahäiriöitä jätetoimialalla.

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa sidosyksikköasemassa toimivat kuntayhtiöt eivät enää saa myydä palveluitaan markkinoille kuin maksimissaan 5 prosentilla liikevaihdostaan ja silloinkin enimmillään 500 000 eurolla.

Tämä linjaus on erittäin tervetullut, sillä lakisääteisten tehtävien myynti ilman kilpailutusta ja samanaikainen mahdollisuus laajaan palveluiden tarjontaan vapailla yritysmarkkinoilla on omiaan aiheuttamaan markkinahäiriöitä ja esteitä reilulle kilpailulle.

Hankintalain rajaus tulee tarpeeseen erityisesti jätetoimialalle, jossa kuntien jätelaitosten markkinaehtoinen toiminta on tietyillä alueilla hyvinkin laajaa. Rakenne, jossa kuntayhtiö saa varman tulovirran jätelaissa sille annetun monopolioikeuden turvin ja samalla toimii kilpailuasetelmassa muiden alan yritysten kanssa kilpailluilla markkinoilla, ei edusta reilua kilpailuasetelmaa.

Tänä vuonna julkaistussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) raportissa onkin suositeltu jätealalle lisää markkinaehtoisia ratkaisuja ja kunnan roolin selkiyttämistä. Tätä hankintalakiesitys omalta osaltaan toteuttaa.

Hankintalaki ei estä ketään toimimasta markkinoilla. Myös kunnan yhtiö on tervetullut kilpailemaan markkinoille rehdisti luopumalla yksinoikeuksistaan. Kuntien tulisikin kilpailuttaa vastuullaan olevaa jätehuoltoaan huomattavasti nykyistä laajemmin.

Hallituksen esitys sisältää myös valvontatehtävän antamisen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Tämä on tärkeä uudistus ja vahvistaa omalta osaltaan hankintalain noudattamista ja kilpailuneutraliteetin toteutumista.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, 050 5212907

 

Liite: EK, Suomen Yrittäjät, SKAL ja YTP: Hankintalaki turvaa terveen kilpailun, eikä vaaranna pk-sektorin jätehuoltopalveluja (28.4.2016)

Hankintalaki turvaa terveen kilpailun
64 kt, päivitetty 6.7.2016

Linkki: YTP:n näkemyksiä hankintalain valmisteluun (helmikuu 2016)

AINEISTOT

Scroll to Top