AJANKOHTAISTA |

Hankintalaki mahdollistaisi siirtymisen kohti kiertotaloutta

Hankintalakiesityksen käsittely on loppusuoralla eduskunnassa. Päätökset hankintalaista tulevat vaikuttamaan merkittävästi siihen, haluaako Suomi ottaa askeleita eteen- vai taaksepäin.
Hankintalakiesityksen osalta keskustelu jätesektorilla painottuu tällä hetkellä yhdyskuntajätehuoltoon sekä sen nykytilaan ja olemassa olevaan yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurin kannattavuuteen. Tehtävillä päätöksillä on kuitenkin laajemmat ja kauaskantoisemmat vaikutukset.

Hankintalaki ja sen taustalla olevat tavoitteet tulee nähdä osana isompaa kokonaisuutta, joita ovat muun muassa Pariisin ilmastosopimuksessa Suomelle asetetut päästövähennystavoitteet, bioraaka-aineiden hyödyntämisen eri muodot sekä työllisyys ja innovaatiot.

Jätehuollosta tulee tehdä normaalia liiketoimintaa, jotta kiertotalous voi toimia. Tämä saadaan aikaan toimivalla hankintalailla, yksinoikeuksien rajaamisella ja niin kansalaisten kuin yritysten valinnanvapauden lisäämisellä.

Hankintalain uudistuksessa on olennaista huomioida, että:

1. Hankintalaki varmistaa kilpailuneutraliteettia ja luo nykyistä paremmat edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle ja sen kasvulle niin jätehuoltosektorilla kuin muillakin aloilla. Sidosyksikön sallittua ulosmyyntiä koskeva raja tulee säilyttää vähintään esitetyssä: 5 % ja 500 000 euroa.

2. Hankintalaki on yleislaki, eikä siihen tule tehdä toimialakohtaisia poikkeuksia sen enempää jätehuollon kuin muidenkaan toimialojen suhteen.

3. Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle annetaan riittävät resurssit ja valtuudet valvoa lain noudattamista.

Oheiseen pamflettiin on koottu keskeisiä argumentteja hankintalain ja  kiertotalouden syntymisen yhteydestä.

 

Lisätiedot: Tatu Rauhamäki, tatu.rauhamaki(at)ytpliitto.fi tai gsm. 050 521 2907

AINEISTOT

Scroll to Top