AJANKOHTAISTA |

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta sekä vanhan valmisteverotuslain 66 ja 67 §:n kumoamisesta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta sekä vanhan valmisteverotuslain 66 ja 67 §:n kumoamisesta.

Lausunnon pyytäjä:

Valtiovarainministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

Scroll to Top