AJANKOHTAISTA |

Fossiilittoman liikenteen tiekartta edistää biokaasun käyttöä

Fossiilittoman liikenteen tiekartta antaa suuntaviivat siihen, miten kotimaisen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä fossiilisten liikennepolttoaineiden myynnin tulisi loppua Suomessa. Tiekartta edistää biokaasun käyttöä ja tukee kaasuajoneuvojen hankintaa.

Sähkö- ja kaasuajoneuvojen määrä kasvaa liikenteessä fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaan. Vähintään 750 000 sähköistä henkilö- ja pakettiautoa sekä 130 000 kaasuajoneuvoa kulkee liikenteessä vuonna 2030. Lisäksi on tavoitteet raskaille ajoneuvoille.

Tiekartta viedään täytäntöön kolmessa vaiheessa. Tukia ja kannustimia edistetään heti, ja lainsäädännön valmistelu alkaa ministeriöissä. Toimenpiteitä edistävät määrärahat käsitellään vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.

Ensimmäisessä vaiheessa biokaasu ja sähköpolttoaineet lisätään jakeluvelvoitteeseen ja liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin tukea korotetaan. Niin ikään jatketaan bensa-autojen konversiotukia ja romutuskampanjoita. Tukea myönnetään sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille ja kuorma-autoille. Yhteensä ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä on 20, ja ne täyttävät kolmasosan tiekartan tavoitteesta.

– Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP kannattaa biokaasun sisällyttämistä jakeluvelvoitteeseen ja velvoitteen nostamista. Jakeluvelvoite on tehokas keino luoda kysyntää puhtaille ja uusiutuville polttoaineille, toteaa YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Tiekartan toisessa vaiheessa selvitetään ja päätetään jakeluvelvoitteen nostamisesta. Nykyinen velvoite on 30 %. Päätöksiä tehdään syksyllä 2021.

– Biojätteen erilliskeräys tulee kasvamaan lähivuosina tuntuvasti, ja samanaikaisesti tulee edistää siitä tuotettavan biokaasun käyttöä. Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet ovat tästä näkökulmasta hyvin perusteltuja.

– Myös romutuspalkkion jatkaminen on erittäin hyvä uutinen. Lyhytaikaisten kampanjojen sijaan tarvittaisiin pitempikestoinen ja mitoitukseltaan riittävän suuri määräraha vauhdittamaan autokannan uusiutumista. Tämä on välttämätöntä liikenteen päästöjen nopeaksi vähentämiseksi, Lehtipuu painottaa.

Tiekartan kolmas vaihe toteutuu, jos ensimmäisen ja toisen vaiheen ei katsota puolittavan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä yhdessä EU-toimien kanssa. Euroopan komissiolta odotetaan kesäkuussa esitystä muun muassa liikenteen kytkeytymisestä päästökauppaan. Kolmannen vaiheen lisätoimina mainitaan muun muassa fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa ja ajokilometreihin ja tieluokkiin perustuva liikenneveromalli.

– Tiekartassa esitetyt toimenpiteet lisäävät biokaasun tuotantoa ja parantavat alan kannattavuutta. Kolmannessa vaiheessa tulee jatkaa samaan suuntaan, joskin kokonaisuutta tulee harkita tarkasti ottaen huomioon jo tehtyjen päätösten vaikuttavuus, Lehtipuu huomauttaa.

 

Scroll to Top