AJANKOHTAISTA |

Euroopassa päästiin yhteisymmärrykseen jätedirektiivien muuttamisesta

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun jätedirektiivien muuttamisesta maanantaina 18.12.2017. Muutostyö kesti kaikkiaan kaksi vuotta.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry näkee, että jätedirektiiveihin tehdyt muutokset ovat myönteisiä. Uudistetut jätedirektiivit asettavat aikaisempaa tiukemmat kierrätystavoitteet yhdyskunta- ja pakkausjätteille. Jätedirektiiviin tehdyt muutokset myös jämäköittävät EU-lainsäädännön toteutusta kansallisella tasolla. YTP uskoo vahvasti siihen, että uudistetut jätedirektiivit omalta osaltaan vauhdittavat siirtymistä kohti kiertotaloutta ja rohkaisevat yrityksiä investoimaan kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin Euroopassa.

Erityisen mieluisia muutoksia YTP:lle ovat kunnianhimoisemmat kierrätystavoitteet, läpinäkyvämmät ja yhteneväisemmät kierrätystavoitteiden laskentasäännöt sekä tiukemmat jätteiden erilliskeräysvaatimukset.

Lopullisia ja hyväksyttyjä neuvotteluasiakirjoja ei ole vielä julkaistu, mutta alla on alustava yhteenveto eräistä keskeisistä muutoksista:

  • yhdyskuntajätteen kierrätysaste jäsenmaissa on 55 % vuonna 2025; 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035
  • muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja kartonkipakkausten kierrätystavoitteita nostetaan selvästi nykyisestä
  • komissio selvittää lisäksi muiden jätevirtojen kierrätystavoitteiden asettamista vuoteen 2024 mennessä
  • ruokahävikin vähentäminen 50 % vuoteen 2030 mennessä
  • jäsenmaiden on järjestettävä erilliskeräys lasi,- metalli-, paperi-, muovi- ja biojätteille. Tekstiilijätteiden erilliskeräys oltava vuoteen 2025 mennessä. Jatkossa erilliskeräysvelvoitteesta poikkeaminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin.
  • pakollinen tuottajavastuu pakkauksille vuodesta 2025 alkaen
  • tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksissa edellytetään tuottajan täyttä kustannusvastuuta, mutta siitä voidaan poiketa nykyisten kansallisten tuottajavastuujärjestelmien osalta edellyttäen, että tuottaja vastaa yli puolesta jätehuoltokustannuksista; uusille järjestelmille tuottajan kustannusvastuuosuus on 80 %.
  • kaatopaikoille saa sijoittaa EU:ssa enintään 10 % yhdyskuntajätteen määrästä vuonna 2035.

Direktiivit vaativat useita muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Seuraavaksi on vuorossa kansallinen täytäntöönpano, joka on äärimmäisen tärkeä vaihe muutosprosessissa. Kansallinen täytäntöönpano tulee varmasti pitämään YTP:n ja muut sidosryhmät kiireisinä seuraavat vuodet.

Lisätiedot: anna.virolainen(a)ytpliitto.fi

 

Scroll to Top