AJANKOHTAISTA |

EU:n ympäristökatsaus: Suomen haasteina vesistöjen hajakuormitus ja jätteenpolton vähentäminen

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäistä kertaa laajan selvityksen EU:n ympäristöpolitiikan toteutumisesta EU-maissa. Selvityksen mukaan Suomessa on parantamisen varaa vielä muun muassa jätteenpolton vähentämisessä ja vesistöjen suojelussa maatalouden hajakuormitukselta.

Euroopan komissio julkaisi 6.2. raportteja siitä, miten jäsenmaat ovat täytäntöönpanneet EU:n ympäristölainsäädäntöä. Raportit antavat hyvän yleiskatsauksen jäsenmaissa tehdyistä lainsäädäntö- ja politiikkatoimista.

Komissio esittää, että Suomen keskeisimmät haasteet EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanon osalta Suomessa ovat ilmanlaadun (typpidioksidi) parantaminen Helsingin seudulla sekä vesien laatua pilaavan maatalouden hajakuormituksen vähentäminen.

Keskeisimmiksi kehityskohteiksi sen sijaan esitetään kiertotalouteen liittyviä toimia, joilla voitaisiin lisätä Suomen resurssituottavuutta sekä poltettavien jätteiden suuren määrän vähentämistä suosimalla yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Raportissa todetaan, että Suomi on jäänyt jälkeen Euroopan keskimääräisestä kehityksestä (EU-28) yhdyskuntajätteen kierrätysasteen osalta. Sen sijaan kiertotalouden edistäminen saa kiitosta.

Raporttien tarkoituksena on herätellä myönteistä keskustelua sekä esittää puutteita jäsenmaiden lainsäädännön täytäntöönpanossa.

– YTP:n asiantuntijan Anna Virolaisen mielestä raportit lainsäädännön toimenpanosta ovat tärkeitä, sillä ainakin jätelainsäädännön osalta jäsenmailla on ollut haasteita EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa. Virolaisen mielestä maaraportit toimivat hyvänä yleismateriaalina maiden nykytilasta ja kehityksestä.

Raportti on komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Neuvoston on määrä keskustella tiedonannosta ympäristöneuvostossa 28.2.2017.

Maakohtaiset raportit

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste Suomessa ja Euroopassa 2007-2015 (Lähde Eurostat).
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste Suomessa ja Euroopassa 2007-2015 (Lähde Eurostat).
Scroll to Top