AJANKOHTAISTA |

EU:n muovimaksu edistämään kierrätystä

EU:n uusi muovimaksu pitää ottaa aktiiviseksi kiertotalouden ohjauskeinoksi. Maksu kannattaisi Suomessa kerätä verolla, joka asetetaan sekalaiselle jätteelle, jota ei ole lajiteltu sen syntypaikalla.

– Kierrätyksen edistämisessä jätteen lajittelu on avainasemassa. Kuluttajat ja yritykset tarvitsevat myös taloudellisia kannustimia, toteaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

– Suomen jätehuollon keskeinen ongelma on sekajätteen liian suuri määrä. Oikein kohdennettuna muovimaksu vauhdittaisi sekä muovipakkausten että muiden kierrätettävien jätteiden lajittelua.

Euroopan unionin uusi muovimaksu tulee käyttöön 1.1.2021. Sen suuruudeksi on päätetty 800 euroa kierrättämättä jäävää pakkausmuovitonnia kohti. Suomen osalta maksu olisi noin 70 miljoonaa euroa. Esimerkiksi jäteverolla kerätään tällä hetkellä vain 3 miljoonaa euroa.

Komission uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma ennakoi kierrätysmateriaalien osuutta koskevia pakollisia vaatimuksia muovituotteille. Kerätyn jätemäärän kasvaessa tarvitaan lisää käyttäjiä muovijätteistä valmistettaville uusiomuoveille.

Suomessa säännellään jätteen keräystä, mutta uusioraaka-aineiden kysyntää ei ole lainsäädännöllä lähdetty edistämään. Suomella olisi mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua sisämarkkinoilla, jos veron rinnalla otettaisiin käyttöön käyttövaatimuksia kierrätetylle muoville.

YTP:n kannanotto on luettavissa täällä.

 

Scroll to Top