AJANKOHTAISTA |

Envor Protech Oy toimitti biokaasulaitoksen Kiinaan

Envor Protech Oy toimitti biokaasulaitoksen Kiinaan

Kunmingiin toimitettu laitos on merkittävä päänavaus suomalaiselle ympäristöosaamiselle.

Envor Protech Oy:n biokaasulaitostoimitus yhdyskuntalietteiden käsittelyyn Kunmingin kaupungille on luovutettu tilaajalle. 6,4 miljoonan asukkaan Kunmingin kaupunki sijaitsee Yunnanin maakunnassa eteläisessä Kiinassa ja on Kiinan 19. suurin kaupunki.

Toteutetussa biokaasulaitoksessa käsitellään alueen kahdeksan uusimman ja suurimman jätevedenpuhdistamon lietteet keskitetysti. Aiemmin kaupungin jätevedet ja lietteet johdettiin paikalliseen Dianchi-järveen, jonka tila on heikentynyt merkittävästi.

Yhdyskuntalietteet käsitellään biokaasulaitoksessa Envor Protech:in kehittämällä HLAD-teknologialla. Laitoksen kapasiteetti on 182 500 tonnia mekaanisesti kuivattua lietettä vuodessa. Määrä on suuruusluokaltaan noin kaksinkertainen verrattuna esim. pääkaupunkiseudulla syntyvään yhdyskuntalietemäärään. Tuotetulla biokaasulla korvataan energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita. Prosessoitu liete kuivataan, hygienisoidaan ja siitä valmistetaan säkitettyä lannoitetta hyödynnettäväksi maanviljelyksessä.

Envor Protech Oy:n toimitus sisälsi laitoksen kokonaissuunnittelun, SIA- ja prosessilaitteiden toimituksen ja asennuksen sekä laitoksen käyttöönoton ja henkilökunnan koulutuksen. Tilaajan vastuulla oli aluetekniikka ja rakennustyöt.

Lue uutinen kokonaisuudessaan tästä linkistä

Envor Group Oy on monipuolisia ja toisiaan tukevia ympäristöpalveluja tarjoava yrityskokonaisuus. Liiketoimintamme keskittyy kokonaisvaltaiseen jätehuoltoon, materiaalien kierrätykseen, teollisuuden puhtaanapitoon, kiinteistöhuoltoon sekä kuljetus- ja kuormauspalveluihin.

Toimivien ympäristöhuoltopalveluiden taustalle on perusteellinen jätehuollon tilanteen kartoitus, ohjeistus, laiteratkaisut, henkilöstön koulutus ja tehokkaat kierrätyspalvelut. Otamme vastuun sekä jätehuollon toimivuudesta että sen raportoinnista.

Scroll to Top