AJANKOHTAISTA |

Elinkeinoelämän keskusliiton EU-ohjelma nostaa kiertotalouden yhdeksi uuden kasvun keihäänkärjeksi

Elinkeinoelämän keskusliiton juuri julkistettu uusi EU-ohjelma ”Euroopan uusi kasvu” korostaa kiertotalouden merkitystä uuden kasvun mahdollistajana. Euroopan on osattava vastata uuteen kehitykseen. Merkittäviä markkinaosuuksia on vallattavissa globaaleilla markkinoilla, kunhan edetään markkinaehtoisesti, sitoutetaan kuluttajia ja osataan käyttää taloudellisia ohjauskeinoja oikealla tavalla.
EK arvioi Euroopan unionia ja sen tulevaisuutta hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen entisen EU-suurlähettilään Jan Storen kanssa. Valmistelutyö perustui haastatteluihin ja työpajoihin suomalaisten yritysjohtajien ja sidosryhmien kanssa. Johtopäätökset ja EK:n toimenpidesuositukset koottiin Euroopan uusi kasvu -raporttiin. Raportissa nimetään suuntaviivat, joilla Euroopan talous ja työllisyys kammetaan nousuun. Onnistuminen vaatii kykyä keskittyä oikeisiin, kasvua tukeviin ydinasioihin.

Ohjelman mukaan Euroopan on tartuttava kiertotalouden, biotalouden ja uusien teollisten prosessien mahdollisuuksiin. Tässä onnistuminen edellyttää yritysten kilpailuedellytysten varmistamista sekä voimakasta panostusta tutkimukseen ja kehitykseen sekä demonstraatio- ja referenssihankkeisiin.

EU:n kiertotalouslinjausten tulee EK:n mielestä kannustaa resurssien markkinaehtoiseen hyödyntämiseen ja poistaa sääntelyn aiheuttamia esteitä myös nykyisessä kiertoihin perustuvassa liiketoiminnassa. Samalla Euroopan unionin tulee nopeasti kehittää toimintaympäristö, joka on suopea kiertotalouden menestymiselle.

Ohjelmassa listataan tukku toimenpiteitä tukemaan kiertotalouden tulemista kuten:

Tietoisuutta kiertotalouden suomista mahdollisuuksista tulee lisätä ja jakaa.
Kaikkien asianosaisten mobilisointi on tärkeää.
On saatava lisää investointeja kehitystä vauhdittamaan.
Uusia bisnesmalleja tulee kehittää.
Euroopan teollisuuden tulee vähentää riippuvuutta muualta tuoduista perushyödykkeistä ja siitä johtuvasta haavoittuvuudesta.
EU:n tulee löytää oikea tasapaino sääntelyn ja markkinaehtoisten ratkaisujen välillä
Teknologianeutraliteettia tulee vaalia ja innovaatiotoimintaa tukea.
Samalla tulee turvata rahoitus uuden tuotannon kehittämiseen.
Yrityksiä tulee kannustaa luomalla sekä oikea toimintaympäristö että tarjoamalla sopivia kannustimia.

Scroll to Top