AJANKOHTAISTA |

EK esittää 19 toimenpidettä kilpailuongelmien korjaamiseksi, jätehuolto yksi kehityskohde

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on koonnut ”Markkinat auki: reilua kilpailua ja yhteistyötä julkisiin palveluihin” -raporttiin kilpailuongelmia eri toimialoja edustavien jäsenliittojen ja -yritysten kanssa. EK:n listaamista 19 toimenpidesuosituksesta monet koskevat suoraan ympäristöalaa. Meneillään olevassa jätelain muutoksessa poistetaan eräitä kilpailuesteitä, mutta jatkoa tarvitaan, jotta jätemarkkinoiden kehittyminen voidaan turvata.

EK:n selvityksen perusteella 40 % PK-sektorin työnantajayrittäjistä kokee, että kilpailu markkinoilla toimii huonosti tai ei lainkaan. Keskeisimmäksi syyksi ilmoitettiin, ettei yritys pysty tasapäisesti kilpailemaan julkisen sektorin omistaman yksikön kanssa. Julkinen sektori kilpailee yhä enemmän samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Kilpailuneutraliteettiongelmia syntyy, kun markkinoilla ei ole yhteneväiset pelisäännöt.

EK toteutti vastaavanlaisen selvityksen vuonna 2016. Tuoreen selvityksen tulokset osoittavat ongelmien lisääntyneen. EK toteaa raportissaan, että kilpailuneutraliteettia turvaava kansallinen sääntely on kehittynyt tällä vuosikymmenellä kiitettävästi. EK:n mukaan ongelmana nyt sen sijaan on se, että julkisen sektorin toimijat noudattavat kilpailuneutraliteettisääntelyä puutteellisesti. EK toteaa tältä osin sekä sanktiot että valvonnan puutteellisiksi.

EK ehdottaa kotimarkkinoiden kilpailullisuuden parantamista niin normitalkoilla kuin käytäntöjä hiomalla. Tutustu EK:n 19 toimenpidesuositukseen täällä.

YTP:n ehdotukset kotimarkkinoiden kilpailullisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi

Sipilän hallituksen ohjelmaan on nostettu keskeiselle sijalle kiertotalouden läpimurto ja sen kasvavien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tähän liittyy myös jätelain uudistaminen, joka pitkän valmistelun jälkeen jaettiin kahteen vaiheeseen.

Jätelain muutoksen ensimmäisessä osassa, jota eduskunta on käsitellyt keväällä, uudistetaan vastuunjakoa. Tämä työ on edennyt YTP:n mielestä pääosin hyvin, vaikka sidosyksikkömyynnille ei olla ottamassa käyttöön yleisen hankintalain mukaista 5 % rajaa kuin pitkän siirtymäkauden jälkeen.

Jätelain muutoksen toisessa osassa parannetaan markkinoiden läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on perustaa jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka ja selventää ns. kunnan toissijaisen velvollisuuden toteuttamistapaa ja kirjanpidon eriyttämistä. Valmistelu ympäristöministeriössä on vielä kesken, mutta esitys on määrä antaa vuoden loppuun mennessä. YTP toivoo valmistelun nopeaa etenemistä, koska muutos parantaa kuntayhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja sitä kautta edistää tasapuolista kilpailua ja markkinoiden toimivuutta.

Kilpailuesteiden purkua täytyy edelleen jatkaa, jotta kiertotaloudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Lainsäädännön tulee kohdella yksityisiä ja julkisia toimijoita yhdenvertaisesti. Jätehuollon kehittäminen kiertotaloutta tukevaksi edellyttää kierrätyksen lisäämistä ja satsausta uusioainesmarkkinoiden kehittämiseen. Lisäksi uudistettu jätedirektiivi tuo keskusteluun useita oleellisia kysymyksiä, kuten tuottajavastuun. Hyvä sääntely kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa, lisäämään investointeja sekä sitä kautta työpaikkoja eri puolille Suomea.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, otto.lehtipuu(at)ytpliitto.fi

Scroll to Top